Ekspertavimas

Ekspertų vertinimas

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos ekspertai vertina paslaugos, produkto, procesų atitikimą kokybės reikalavimams. Paslaugos teikiamos:

  • vertinant kokybės vadybos standartų, metodų, principų taikymą;
  • vertinant organizacijų veiklą kokybės prizui gauti;
  • kt.