Procesų modeliavimas ir dokumentavimas

04/18/2023

Mokymai skirti procesų specialistams, kokybės specialistams, norintiems išmokti modeliuoti procesus, taip pat organizacijų ir padalinių vadovams, norintiems susipažinti su modeliavimo kalbomis, kurios leis geriau suprasti ir analizuoti veiklą. 

Mokymai skirti tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems procesinio valdymo kelyje. Mokymų metu prisiminsime procesinio valdymo pagrindinius elementus, tačiau daugiausiai dėmesio bus skiriama būtent procesų modeliavimo ir dokumentavimo temoms. Susipažinsime su modeliavimo kalbomis, įrankiais ir pavyzdžių pagrindu panagrinėsime tiek teisingus, tiek klaidingus procesų modelius. Praktinių užduočių pagalba, įsisavinsime mokymų metu išgirstą medžiagą.

Kiekvienas mokymų dalyvis:
• Išmoks atpažinti procesus organizacijos veikloje;
• Supras procesų modeliavimo naudą ir tinkamą laiką modeliavimui;
• Susipažins su procesų modeliavimo kalbomis;
• Išmoks BPMN pagrindus;
• Atras savo organizacijai tinkamiausią procesų dokumentavimo būdą;
• Susipažins su procesų grupavimo galimybėmis ir naudomis;
• Turės galimybę įgytas žinias pritaikyti praktinėse užduotyse.

Mokymų temos:
1. Kas yra procesas ir koks jo hierarchinis lygmuo veiklos kontekste?
2. Kada atsiranda poreikis modeliuoti procesus?
3. Modeliavimo kalbos ir naudos.
4. BPMN pagrindai.
5. Procesų modeliavimo praktika.
6. Procesų dokumentavimas.
7. Procesų grupavimo būdai ir naudos.

Mokymus veda:
Jūratė Labeckienė – veiklos architektūros, procesų valdymo ekspertė, LinaLEAN konsultantė, lektorė, koučerė. Daugiau nei 15 metų Jūratė vadovavo lietuviško kapitalo įmonėms, o pastaruosius 10 metų dirbo didelėse Lietuvos bei tarptautinėse kompanijose (TEO, Lietuvos geležinkeliai, Ignitis Group ir kt.) su veiklos transformacijų, procesų valdymo, veiklos architektūros kūrimo bei diegimo projektais. Jūratė skaito paskaitas, veda darbines sesijas, konsultuoja organizacijas bei kuria joms adaptuotas veiklos architektūros/ procesų valdymo metodikas.

Mokymų data: 2023.04.18 9:00-15:45
Mokymai vyks nuotoliniu būdu. 

Mokymų kaina:
- Asociacijos nariams - 150 Eur,
- Ne asociacijos nariams - 250 Eur.

Registracija