Seminaras: "GERIAUSIAS KOKYBĖS - KAINOS SANTYKIO UŽTIKRINIMAS PIRKIMO PROCESUOSE: TARPTAUTINĖ IR LIETUVOS PATIRTIS"

2015.09.29 d., Vilniuje, vyks asociacijos organizuojamas seminaras: "Geriausias kokybės - kainos santykio užtikrinimas pirkimo procesuose: tarptautinė ir Lietuvos patirtis". Seminaro tikslas - suprasti pirkimo procesą ir tobulintinas jo sritis.

Pranešimai:

  1. Dalius Serafinas_LKVIA veikla 14 mėnesių
  2. Audrius Šileika_Kaip isnaudoti standartu pokycius (short)
  3. Alvyda Bieliniene_Kokybės užtikrinimas NATO pirkimuose ir susiję standartai
  4. Karolis Smaliukas_Kokybės užtikrinimo priemonės ir jų taikymas
  5. Laura Kuoraite_naujoves_pazeidimai

VISA SEMINARO MEDŽIAGA YRA ATSKIRAI PATEIKIAMA SEMINARO DALYVIAMS, ASOCIACIJOS NARIAMS IR, PAGAL ATSKIRĄ SUSITARIMĄ, VISIEMS NORINTIEMS. DĖL MEDŽIAGOS KREIPTIS: info@qualityassociation.lt

Seminaro vieta - Lietuvos standartizacijos departamentas: T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius.

Seminaro kaina:

  • asociacijos nariams - nemokamai;
  • ne asociacijos nariams - 30 eur/žmogui. Kiekvienam papildomam žmogui - 20 eur. Į kainą įeina dalomoji medžiaga, kavos ir arbatos pertraukėlės. Kaina pateikiama su PVM.

Seminaro trukmė - 4 valandos.

Bus išduodami elektroniniai pažymėjimai.

Kontaktas pasiteiravimui dėl seminaro ir registracijai - Gintarė Serafinaitė, el. p.: info@qualityassociation.lt. REGISTRACIJA INTERNETU.

Dėl riboto vietų skaičiaus, registracija galima tik iki 2015-09-27 imtinai.

PROGRAMA 2015 09 29

ES Viešųjų pirkimų direktyva 2014/24/ES akcentuoja, kad viešiesiems pirkimams tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant strategiją "Europa 2020 pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui". Siekiama sudaryti geresnes sąlygas mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose, strategiškai išnaudoti pirkimus inovacijoms skatinti, leidžiant teikti alternatyvius pasiūlymus, skatinama, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas turi būti vertinamas ne pagal mažiausią pasiūlytą kainą, o pagal "geriausią kainos ir kokybės santykį". Šioje direktyvoje pateikiamas nebaigtinis galimų kriterijų sąrašas. Tačiau įmonėms, kurios neturi sukaupusios patirties pasirenkant patikimus tiekėjus, tampa sunkiau pasirinkti tokius kriterijus, kurie sudarytų galimybes pirkti aukštos kokybės darbus, prekes ir paslaugas, kuo geriau atitinkančius jų poreikius.

Ką reiškia - kokybiškas tiekėjas? Ką reiškia - "kainos ir kokybės santykis"? Kaip pamatuoti? Kokiais kriterijais vadovautis? Ar galima pasitikėti tiekėjo pateiktu sertifikatu apie įdiegtą vadybos sistemą? VPĮ reikalauja, kad perkančios organizacijos pripažintų lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių įrodymus. Kokie įrodymai gali būti "lygiaverčiai" akredituotos organizacijos išduotam sertifikatui?

Tarptautinių sertifikavimo organizacijų Lietuvoje daugėja, tad kyla ir daug klausimų: ar jų klientas tas, kuris perka sertifikavimo paslaugas ir sertifikavimo įstaigos jam tarnauja? Ar sertifikuojančių įstaigų klientas tas, kuris siekia tobulinti savo veiklą, pasitelkdamas ISO vadybos sistemas ir užsitikrina tai gautu sertifikatu? Kokia sertifikato vertė? Kiek sertifikatai atspindi veiksningą KVS?

Viešuosius pirkimus vykdančios perkančios organizacijos baiminasi, kad, neužsibrėžus aiškiai įvardintų pamatuojamų kriterijų, kiekvieną kartą grėstų ginčai teismuose, dėl teisingo laimėtojo paskelbimo.

Europoje vyrauja tendencija, kad organizacijos, vykdydamos viešųjų pirkimų konkursus, vis mažiau dėmesio skiria ISO sertifikatams. Galbūt taip vyksta todėl, kad daug pažangių, inovatyvių įmonių turi kitokias, ne ISO vadybos sistemas, t.y. LEAN, SIX SIGMA, EFQM, BSC ir sudėtingesnes, integruotas sistemas. Tokių įmonių pažangios vadybos suvokimo branda yra daug aukštesniame lygyje ir jos neinvestuoja pinigų į sertifikavimą vien dėl to, kad galėtų sudalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.

Šie ir kiti klausimai bus nagrinėjami seminaro metu.