Seminaras "Kokybės vadybos ir inovacijų plėtra: Suomijos patirtis ir Lietuvos galimybės"

2014 09 23 13:00

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) kvietė dalyvauti seminare "Kokybės vadybos ir inovacijų plėtra: Suomijos patirtis ir Lietuvos galimybės". Pranešimą apie Suomijos patirtį skaitė Suomijos kokybės asociacijos prezidentas Tani Järvinen, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų plėtros (tame tarpe Sumaniosios specializacijos 2020) aktualijas apžvelgė Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas Dr. Dalius Serafinas bei Vilniaus Universiteto ekspertė ir UAB "Kvalitetas" konsultantė Ieva Adomaitytė-Subačienė.

Seminaras vyko lietuvių ir anglų kalbomis. Seminaro dalyviams buvo išduodami pažymėjimai.

Seminaro įrašą galite peržiūrėti čia.

Seminaro trukmė - 4 valandos.

Seminaro vieta - Saulėtekio al. 5, Vilnius (Vilniaus universiteto biblioteka).

Kontaktas pasiteiravimui dėl seminaro - Aurelija Žėkienė, el. p.: lkviasociacija@gmail.com; tel.: +370 521 53487.

Pranešėjai:

Tani Järvinen - Suomijos kokybės asociacijos prezidentas nuo 2008 metų. Tani yra sertifikuotas EFQM (angl. the European Foundation for Quality Management) vertintojas ir dėstytojas, turi 6 Sigma Juodą diržą atitinkančią kompetenciją. Taip pat keletą metų dirbo pareigūnu tarptautinėse karinėse taikos palaikymo misijose Vidurio Rytuose. Po karinės tarnybos Tani dirbo kaip konsultantas ir projektų vadovas tarptautinių konsultacinių projektuose tiek Suomijoje, tiek ir kitose Baltijos šalyse. Asociacijos prezidentas ilgus metus dirbo patarėju ekonominės plėtros centre Šiaurės Suomijoje ir padėjo augti bei į tarptautines rinkas įeiti mažoms ir vidutinio dydžio organizacijoms. Suomijos kokybės asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, kuri skatina kompetencijų augimą ir kokybę, o jos misija yra palaikyti ir plėtoti konkurencingą poziciją tarp Suomijos organizacijų. Asociacijos nariai apima visas pagrindines privačiąsias ir viešąsias Suomijos organizacijas. Asociacijos klientų sąraše yra didžiosios Suomijos korporacijos, viešojo sektoriaus organizacijos bei mažo ir vidutinio verslo atstovai. Klientams mokymai organizuojami aktualiausiomis temomis nuo ISO (angl. International Organization for Standardization) iki Lean, 6 Sigma. Asociacija organizuoja nacionalinius Kokybės ir veiklos tobulumo apdovanojimus ir tarptautinį kokybės inovacijų konkursą. Taip pat asociacija atstovauja Suomiją tokiuose forumuose kaip: ASQ (angl. a Global Leader in Quality Improvement & Standards), APOQ, EFQM ir EOQ (angl. the European Organization for Quality). Pranešimo medžiaga: Suomijos kokybes asociacija

Dr. Dalius Serafinas - Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas, UAB "Kvalitetas" verslo plėtros direktorius, Vilniaus universiteto Vadybos katedros docentas, Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos narys, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) kongreso narys bei Lietuvos Nacionalinio kokybės konkurso projekto įgyvendintojas, ekspertas, Jaunimo verslumo ugdymo projektų iniciatorius. Dalius aktyviai dalyvauja Lietuvos strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, siekiant gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje: metodiškai vadovavo (moderavo) Lietuvos aukštojo mokslo įžvalgos "Mokslioji Lietuva 2030", ir "Sumanioji specializacija 2020" ekspertų grupėms, aktyviai dalyvauja Valstybės valdymo tobulinimo komisijos prie LRV veikloje (2009m.), padeda formuoti ir gerinti Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos išorinio ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemas. Pranešimo medžiaga: LKVIA strategija 2014 iki 2017

Ieva Adomaitytė-Subačienė - UAB "Kvalitetas" ir Tarptautinės verslo mokyklos ekspertė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytoja. Yra sukaupusi daugiau kaip 12 metų patirtį organizacijų vystymo, projektų bei žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Veda mokymus organizacijoms Lietuvoje bei užsienyje daugiau kaip 10 metų. Specializuojasi organizacijų sociologijoje: lyderystės, kūrybiškumo, kokybės gerinimo organizacijose tyrimuose. Stažavosi Švedijoje, Čekijoje, Italijoje. Pranešimo medžiaga: inovacijos_LKVIA

Seminaro programa:

Laikas Tema Pranešėjas 
13:00 - 15:15 Kokybės vadybos aktualijos Suomijoje (LEAN, EFQM, VKV ir kt.) / Hot quality management topics in Finland (LEAN, EFQM, TQM and other).Kokybės inovacijų konkursas - tarptautinė patirtis ir Lietuvos galimybės / Quality Innovation competition - international experience and possibilities for Lithuania. Tani Järvinen 
15:15 - 16:00 Kokybės vadybos ir inovacijų plėtra bei skatinimas Lietuvoje. Dalius Serafinas, Ieva Adomaitytė-Subačienė 
16:00- 17:00 Diskusijos prie kavos.