Renginys "Mokymasis visą gyvenimą, siekiant aukštos pridėtinės vertės kūrimo"

2015-02-26

Atsiliepimai:

"Įdomūs pranešimai. Aktuali problematika, galimi atskirų problemų sprendimo būdai, priemonės, puikūs organizatoriai, jauki aplinka. Tobulėti visada yra kur. Manyčiau, būtų svarbu po truputį didinti auditoriją, ypač švietimo politikų ir administratorių kiekį. Nuoširdžiai ačiū už altruizmą ir norą, kad mūsų vaikai būtų patrauklūs, kūrybingi ir galintys save realizuoti..." - Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius.

"Labai naudingas, įdomus renginys. Labai patiko, kad viename renginyje dalyvavo mokslo ir verslo atstovai. Tokio bendradarbiavimo labai trūksta. Norim paruošti kokybiškus specialistus, rengiame mobilumo projektus ir labai naudinga buvo išgirsti pasisakymus apie kokybę, inovacijas, kūrybiškumą. Būtų gerai, jeigu tokius naudingus pranešimus būtų išgirdę kuo didesnė auditorija. Viskas puiku, labai ačiū." - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla, Ramunė Vadeikytė.

Programa:

Laikas Tema Pranešėjas
09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:10 Sveikinimo žodis Daiva Šutinytė, ŠMPF direktorė
10:10 - 10:30 Įžanginis žodis. Mokymosi visą gyvenimą svarba, didinant organizacijų konkurencingumą. Pranešimas. doc. dr. Dalius Serafinas, LKVIA prezidentas
10:30 - 11:10 Erasmus+ programos pliusai. Pranešimas. Gražina Kaklauskienė, ŠMPF direktorės pavaduotoja
11:10 - 11:40 Gera mokykla. Pranešimas. Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius
11:40 - 12:40 Pertrauka12:40 - 13:10 Efektyvi profesinė praktika. Pranešimas. Edmundas Žvirblis, INFOBALT asociacijos vadovas
13:10 - 13:30 Aukštųjų mokyklų svarba, ugdant kūrybingas jaunąsias asmenybes. Pranešimas. dr. Ilona Valantinaitė, VGTU Kūrybinių industrijų fakultetas
13:30 - 14:00 Neformalus ugdymas - žaidimų pagalba kuriama pridėtinė vertė Kristijonas Vasiliauskas, Robotikos Akademija
14:00 - 14:20 Pertrauka
14:20 - 14:40 Kūrybiškumas, mokslas ir inovatyvumas - sėkmė verslui. Pranešimas. Gerdas Giedrimas ir Dainius Giedrimas, UAB "Okay LT" vadovai
14:40 - 15:10 Mokymosi visą gyvenimą (MVG) svarba, kuriant didesnę pridėtinę vertę sau, verslui, visuomenei Gintautas Gylys, UAB "Gridos grupė" vadovas
15:10 - 16:30 Diskusija. VšĮ "Lietuvos Junior Achievement" patirtis, dirbant su moksleiviais. Pranešimas.Besimokančių mokyklų tinklai - strategijos mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimas. Pranešimas. Neringa Obolevičiūtė, VšĮ "Lietuvos Junior Achievement" komunikacijos vadovėVioleta Čiuldienė, Kauno Šančių vidurinės mokykla

Asmenys, nuolat siekiantys tobulėt ne tik profesinėje, bet ir asmeninėje srityse, lengviau prisitaiko kintančioje darbo rinkoje, yra aktyvesni visuomenės gyvenime. Šiandieniniame greitai besikeičiančiame pasaulyje nuolatinis tobulėjimas yra neišvengiamas. Mokymasis visą gyvenimą yra ir vienas iš prioritetinių Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos tikslų. Kokia yra mokymosi visą gyvenimą svarba verslininkų akimis? Kokias mes turime neišnaudotas finansavimo galimybes? Kaip prisideda valstybė, formuodama švietimo politiką? Su kokiais iššūkiais susiduria Start-up įmonių įkūrėjai? Padarykime mokymąsi aktyvų, įtraukianti, kad procesas teiktų malonumą, kurtų vertę, o gautas rezultatas - džiugintų.

LKVIA tikslas - orientuoti aktyvių žmonių mobilumą į kūrybiškumą ir inovacijas, todėl labai svarbu yra atkreipti dėmesį į ERASMUS+ programą, skirtą studentų ir dėstytojų mobilumui skatinti, mokymosi kokybei gerinti, įvertinant šių dienų orientaciją į inovacijas, kūrybiškumą, mokymąsi visą gyvenimą. Renginyje dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalys - verslas, aukštųjų mokyklų atstovai, vidurinio ir pradinio ugdymo atstovai. Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra išsakyti savo požiūrius ir matymą, kaip turėtų būti efektyviai panaudojamas ERASMUS+ programos finansavimas, kokios yra gerosios iniciatyvos viduriniame ugdyme.

Taip pat renginys yra skirtas suprasti organizacijų poreikius, pasidalinti įvairiapusiška patirtimi. Renginyje visi pranešėjai atstovaus skirtingus sektorius, todėl pranešimus skaitys mokyklų, verslo, universitetų atstovai. Savo patirtimi dalinsis verslus jaunimas (start-up įmonių įkūrėjai), Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai. Erasmus+ programos finansavimo galimybes pristatys Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF).

Į renginį kviečiame viso švietimo sektoriaus atstovus, kurie aktyviai domisi švietimo kokybe. Taip pat verslininkus, viešojo sektoriaus atstovus.

Renginio data - 2015.02.26

Renginio vieta - ŠMPF, Rožių al. 2, Vilnius

Renginio kaina - Ne asociacijos nariams - 26,62 eur/žmogui (91,91 Lt). kiekvienam papildomam žmogui - 18,15 eur. (62,67 Lt). Į kainą įeina PVM.

Asociacijos nariams - nemokamai, atsižvelgiant į narystės sąlygas.

Kontaktas pasiteiravimui - Gintarė Serafinaitė, el. p.: info@qualityassociation.lt; tel.: +370 628 55983.

*ŠMPF nemokamai suteikė renginiui patalpas.