Narystė

Narystės galimybės

DĖL NARYSTĖS LIETUVOS KOKYBĖS VADYBOS IR INOVACIJŲ ASOCIACIJOJE (LAQM)

Siūlome tapti LAQM nariu ir naudotis nario galimybėmis gauti naujausią informaciją kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais. Asociacija jungia mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus.

NAUDA NARIAMS:

 • narys metams gaus nuo 5 iki 15 bilietų, su kuriais galės sudalyvauti nemokamai bet kuriame iš asociacijos renginių;
 • narystė asociacijoje suteikia galimybę dalintis gerąja patirtimi su savo sričių specialistais, ekspertais, dalyvaujant Lietuvos ir užsienio šalių kokybės klubų veikloje;
 • asociacijos vardu inicijuoti pasiūlymus viešojo valdymo gerinimui;
 • plėsti pažinčių ir suinteresuotų šalių ratą;
 • skleisti informaciją apie save asociacijos renginiuose ir elektroninėse erdvėse.

STOJIMO Į ASOCIACIJĄ TVARKA:

 • užpildyti prašymą* (fizinio asmens prašymas, prašymas mažoms organizacijoms (iki 50 darbuotojų), prašymas vidutinėms organizacijoms (51 - 250 darbuotojų), prašymas stambioms organizacijoms (virš 251 darbuotojų)) ir skenuotą atsiųsti el. paštu: info@qualityassociation.lt;
 • sumokėti metinį nario mokestį;
 • Taryba priima sprendimą dėl narystės;
 • įstojusiam nariui atsiunčiamas elektroninis narystės pažymėjimas.

LKVIA VEIKLOS KRYPTYS:

 • Kokybės ir inovacijų tyrimai - gerųjų praktikų analizė ir mokslu grįstos įžvalgos.
 • Švietimas - organizuojant renginius, konferencijas, skleidžiant idėjas internete ir spaudoje, rengiant mokslines ir praktines publikacijas, aktyviai dalyvaujant susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose.
 • Profesionalios kolektyvinės nuomonės pareiškimas kokybės vadybos klausimais - teisės aktų, programų ir standartų projektų analizė ir nuomonės teikimas rengėjams.
 • Inovacijų rėmimas - mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuriant inovacijas bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto, ir IT srityse.

Mielai pasidalinsime kokybės vadybos ir inovacijų plėtros žiniomis.

Asociacijos prezidentas  dr. Lidija Kraujalienė  

LAQM nariai turi išskirtinę galimybę dalyvauti gerosios praktikos vizituose, kuriuose įmonės pristato savo veiklą, kokybės vadybos tobulinimo procesus, darbo patirtį ir problematiką, diegiamas inovacijas.

Pavyzdžiui, LAQM organizavo gerosios praktikos vizitus į šias organizacijas:

 • AB Litgrid
 • UAB Biotechpharma;
 • UAB Vilniaus vandenys;
 • Lietuvos bankas
 • Europos socialinio fondo agentūra;
 • Centrinė projektų valdymo agentūra;
 • ir kt.

Nariai

Asociacijos nariai

Asociaciją vienija nariai iš verslo, mokslo ir viešojo sektorių. Tikime, kad tik kartu bendradarbiaujant galime pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

ASOCIACIJOS TARYBOS PIRMININKAS:

 • Gintautas Barcys, UAB  ICG Farma

ASOCIACIJOS TARYBOS NARIAI:

 1. Skirmantas Maulevičius, UAB IFCon
 2. Artūras Sklėris, UAB Finansų labirintas
 3. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 4. Oleg Zakabunin, UAB Socialinė Ekonominė Agentūra
 5. prof. dr. Dalius Serafinas, UAB Kvalitetas
 6. Asta Lukošaitienė Lietuvos standartizacijos departamentas

ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ:

 • dr. Lidija Kraujalienė, VGTU Verslo vadybos fakultetas Dinamiškosios vadybos institutas

ASOCIACIJOS GARBĖS NARIAI:

 1. prof. Dobilas Kirvelis - Vilniaus universiteto GMF Neurobiologijos ir Biofizikos katedros profesorius, biomedicinos mokslų daktaras, tarptautinių CASYS konferencijų mokslo komiteto narys.
 2. prof. Gregory H. Watson - turi Lean 6 Sigma Juodąjį diržą, veda mokymus ir konsultuoja įmones pagal šią metodiką. Prof. G. Watson yra prestižinės tarptautinės kokybės akademijos pirmininkas, Amerikos kokybės bendruomenės buvęs prezidentas ir narys. Patirtis: Hewlett-Packard, Nokia Mobile Phones, ExxonMobil, Toshiba, Ritz-Carlton Hotels, Microsoft.
 3. prof. dr. Noriaki Kano - pasaulyje pripažinto ir kokybės vadybos srityje plačiai taikomo "Patraukliosios kokybės" Kano modelio autorius, Kano kokybės tyrimų centro įkūrėjas.
 4. prof. habil. dr. Juozas Ruževičius - VU Ekonomikos fakulteto Kokybės vadybos magistro programos vadovas, Kokybės profesionalų Tarptautinės Gildijos tikrasis narys.
 5. Petro Kalyta - Ukrainos kokybės asociacijos prezidentas ir Kokybės profesionalų Tarptautinės Gildijos garbės prezidentas.

ASOCIACIJOS NARIAI:

Verslo organizacijos:

 1. Confidentia, UAB - sertifikavimo įmonė, atliekanti vadybos sistemų vertinimą ir sertifikavimą pagal ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, ISO 18001 standartų reikalavimus, antrosios šalies auditus (pagal kliento reikalavimus), vadybos sistemų vidaus auditus, vidaus auditorių ir atsakingų darbuotojų mokymus.
 2. DNV GL Lietuva, UAB (buvusi UAB "Det Norske Veritas") - sertifikavimo, klasifikavimo, techninio užtikrinimo paslaugos.
 3. Finansų labirintas, UAB - bendradarbiavimo principu padeda įmonėms sureguliuoti verslo procesų valdymą.
 4. Idėjų sektorius, VšĮ - Lean 6 Sigma ir ISO/OHSAS standartų konsultacinė įmonė, pasižyminti praktiniu požiūriu į organizacijų valdymą. Virš 10 metų rinkoje, virš 2500 mokymų dalyvių, virš 150 įdiegtų valdymo sistemų visoje Lietuvoje, skirtingose gamybos ir paslaugų šakose.
 5. IFCon, UAB - partnerė, surandant tinkamiausius strategijai ir bendrai sėkmei reikalingus, investicinius sprendimus ir priemones.
 6. WinBas, UAB - teikia inžinerines paslaugas grupės įmonėms. Paslaugas apima sąmatos, užsakymų valdymas, CAD brėžiniai, gamybos planavimas ir IT (Informacinių technologijų) priežiūra.
 7. Kvalitetas, UAB - padeda įgyvendinti efektyvius vadybos sprendimus (Lean, 6 Sigma, strateginės sesijos), konsultuoja vadybos sistemų įgyvendinimo klausimais (ISO, EFQM, BVM ir kt.), atlieka mokymų, tyrimų ir kitas paslaugas.
 8. Patologijos diagnostika, UAB - pirmoji Lietuvoje privati citologinius ir histologinius tyrimus atliekanti laboratorija, įdiegusi pažangiausią visiškai automatizuotą tyrimų paruošimo technologiją, kuri užtikrina kiekvieno preparato tobulą paruošimą. Laboratorija pirmoji Rytų Europoje įdiegusi skystųjų terpių ThinPrep sistemą. Laboratorijoje dirba vieni geriausių šalyje gydytojai patologai.
 9. Problematika, AB - bendrovės veiklos sritys yra kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir tyrimai, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų susisiekimo komunikacijų grupei priskiriamų objektų techninė priežiūra, statybos gaminių sertifikavimas.
 10. Skogran, UAB - bendrovės veiklos sritys yra miško sodinimo, retinimo, kankorėžių rinkimo darbai Skandinavijoje bei Lietuvos elektros tinklų priežiūra.
 11. Tarptautinis menedžmento institutas, VšĮ - Europos švietimo bendruomenės atstovybė, siūlanti platų verslo vadybos studijų spektrą.
 12. Vadybos sistemų sprendimai ir konsultacijos, MB - plėtoja programinę įrangą skirtą kokybės, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos vadybos sistemoms.

Mokslo ir studijų organizacijos:

 1. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, VšĮ.
 2. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 3. Panevėžio kolegija, VšĮ.
 4. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ.
 5. Vilniaus universitetas.

Valstybės valdymo ir savivaldos organizacijos:

 1. Lietuvos bankas.
 2. Lietuvos standartizacijos departamentas.
 3. Lietuvos verslo paramos agentūra.
 4. Nacionalinis kraujo centras, VšĮ.
 5. Oro navigacija, VĮ.
 6. Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ.
 7. Švietimo mainų paramos fondas - didžiausios ES paramos švietimui programos Erasmus+ administratorius Lietuvoje. Taip pat administruoja Nordplus programą, LR vyriausybės finansuojamas valstybines stipendijas bei vykdo tikslinius, su švietimu ir tarptautiškumu susijusius, projektus, tokius kaip, Europass, eTwinning, EPALE ir kt. Įgyvendina 2 ESF finansuojamus projektus "Study in Lithuania" ir TAPK.
 8. Turto bankas, VĮ.
 9. Valstybinė mokesčių inspekcija.
 10. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.

Asociacijos:

 1. Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai.

Fiziniai asmenys:

 1. Agata Katkonienė - Mykolo Riomerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė.
 2. Agata Petrylienė - prekių kokybės valdymo ekspertė.
 3. Anastasija Kolesnikova - Paslaugų kokybės užtikrinimo vadovė (IT sritis).
 4. Darius Basevičius - kokybės inžinierius metalo apdirbimo įmonėje. Domisi kokybės vadyba ir inovacijomis, siekia tapti savo srities profesionalu.
 5. Diana Žiurlytė - vadybos sistemų vidaus auditorė, konsultuoja vadybos sistemų įgyvendinimo klausimais (ISO), domisi nuolatinio tobulėjimo metodikomis, Lean, EFQM praktiniu įgyvendinimu įmonėse, veda mokymus "Klientų aptarnavimo standartas", "Oratorinio meno dirbtuvės" temomis.
 6. Geda Zuokaitė - kvalifikuota kokybės specialistė, turinti daugiau nei 15-os metų kokybės užtikrinimo, valdymo ir kontrolės (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800), reglamentavimo, audito, procesų ir sistemų analizės bei valdymo, validavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos bei rizikos valdymo patirtį.
 7. Gintautas Barcys - gydytojas, vadybininkas.
 8. Jolita Vveinhardt - profesorė, vyriausioji mokslininkė (Lietuvos sporto universitetas).
 9. Jurgita Skučaitė - Kokybės vadybos ir procesų modeliavimo konsultantė.
 10. Kęstutis Jasiūnas - vadybos konsultantas.
 11. Lidija Kraujalienė  - VGTU Verslo vadybos fakultetas Dinamiškosios vadybos institutas.
 12. Mykolas Deikus - turi daugiau kaip 20 metų darbo patirtį leidybos ir ryšių su visuomene srityse. Skaito pranešimus mokslinėse konferencijose įmonių socialinės atsakomybės ir kt. tematikomis.
 13. Oleg Zakabunin - vadybos ir inovacijų konsultantas.
 14. Raimondas Buckus - Nacionalinio akreditacijos biuro techninisekspertas.
 15. Raimondas Natka - Europos kokybės ženklo (EQM) sistemos ekspertas Lietuvoje.
 16. Ramunė Romeikienė - logistikos paslaugas teikiančios bendrovės UAB "TVINTRANSUS" teisininkė / verslo plėtros vadovė, transporto ir draudimo teisinių paslaugų IDV "ULTIMA RATIO" bendrovės teisininkė.
 17. Ramūnas Lebedys - vadybos sistemų auditorius.
 18. Romaldas Abugelis - Lietuvos žmogaus teisių asociacijos narys. Veiklos sritis - agrosektorius (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
 19. Romualdas Plytnikas - vadybos konsultantas.
 20. Sabina Golubovič - Vilniaus universiteto Kokybės vadybos magistro programos studentė, UAB "Dussmann service" kokybės vadovė.
 21. Vaidotas Uselis - programinės įrangos gamyba.
 22. Živilė Žemčugovienė - UAB "Synlab Lietuva" kokybės vadovė. Įmonėje įdiegė kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 15189 standartą, yra susipažinusi su LST EN ISO 9001 ir LST EN 15224 standartais.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, kurios leidžia LKVIA nariams naudotis narystės galimybėmis:

 1. Advokatų profesinė bendrija "Žabolienė ir partneriai METIDA"
 2. Ajara Chamber of Commerce & Industry.
 3. EFQM (the European Foundation for Quality Management). EFQM narystės pažymėjimas.
 4. Estonian Association for Quality.
 5. Finnish quality association.
 6. Harmoningos asmenybės institutas, UAB.
 7. Latvian Society for Quality.
 8. Lietuvos projektų vadybos asociacija.
 9. QMS Italia - Veiklos sritis: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ir kitų vadybos sistemų sertifikavimas.
 10. QSA - tarptautinė organizacija, teikianti sertifikavimo paslaugas.
 11. Ukrainian Association for Quality. Album: Leaders of Quality 2015 (EN, RU). Naudinga informacija (RU).
 12. Vilniaus kolegija.

ASOCIACIJOS STEIGĖJAI:

 1. Kvalitetas, UAB - padeda įgyvendinti efektyvius vadybos sprendimus (Lean, 6 Sigma, strateginės sesijos), konsultuoja vadybos sistemų įgyvendinimo klausimais (ISO, EFQM, BVM ir kt.), atlieka mokymų, tyrimų ir kitas paslaugas.
 2. Finansų labirintas, UAB - bendradarbiavimo principu padeda įmonėms sureguliuoti verslo procesų valdymą.
 3. Auk, UAB - teikia mokymų paslaugas vadybos sistemų diegimo, integravimo ir audito srityse (mokymai pagal ISO standartų reikalavimus, mokymai laboratorijoms, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas).

*Narystės laikotarpis - metai nuo stojimo dienos.