Narystė

Narystės galimybės

DĖL NARYSTĖS LIETUVOS KOKYBĖS VADYBOS IR INOVACIJŲ ASOCIACIJOJE (LAQM)

Kviečiame tapti LAQM nariu ir naudotis nario galimybėmis bei gauti naujausią informaciją kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais. Asociacija jungia mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus.

NAUDA NARIAMS:

 • narys gali dalyvauti nemokamai ar mažesne kaina daugumoje asociacijos renginių;
 • narystė asociacijoje suteikia galimybę dalintis gerąja patirtimi su savo sričių specialistais, ekspertais;
 • asociacijos vardu inicijuoti pasiūlymus viešojo valdymo gerinimui;
 • plėsti pažinčių ir suinteresuotų šalių ratą;
 • skleisti informaciją apie save asociacijos renginiuose ir elektroninėse erdvėse.

STOJIMO Į ASOCIACIJĄ TVARKA:

 • užpildyti prašymą (fizinio asmens prašymas, prašymas mažoms organizacijoms (iki 50 darbuotojų), prašymas vidutinėms organizacijoms (51 - 250 darbuotojų), prašymas stambioms organizacijoms (virš 251 darbuotojų)). Dėl prašymo kreiptis el. paštu: info@laqm.lt;
 • sumokėti metinį nario mokestį (fiziniam asmeniui - 120 Eur metams, mažoms organizacijoms - 180 Eur, vidutinėms organizacijoms - 300 Eur, stambioms organizacijoms - 450 Eur);
 • Taryba priima sprendimą dėl narystės;
 • įstojusiam nariui atsiunčiamas elektroninis narystės pažymėjimas.

LAQM VEIKLOS KRYPTYS:

 • Kokybės ir inovacijų tyrimai - gerųjų praktikų analizė ir mokslu grįstos įžvalgos.
 • Švietimas - organizuojant renginius, konferencijas, skleidžiant idėjas internete ir spaudoje, rengiant mokslines ir praktines publikacijas, aktyviai dalyvaujant susijusiose studijų programose ir moksliniuose tyrimuose.
 • Profesionalios kolektyvinės nuomonės pareiškimas kokybės vadybos klausimais - teisės aktų, programų ir standartų projektų analizė ir nuomonės teikimas rengėjams.
 • Inovacijų rėmimas - mokslo ir verslo bendradarbiavimas kuriant inovacijas bei įtraukiant visuomenę sveikatos, maisto, energetikos, transporto, ir IT srityse.

LAQM nariai turi išskirtinę galimybę dalyvauti gerosios praktikos vizituose, kuriuose įmonės pristato savo veiklą, kokybės vadybos tobulinimo procesus, darbo patirtį ir problematiką, diegiamas inovacijas.

LAQM organizavo gerosios praktikos vizitus į šias organizacijas:

 • AB Oro navigacija
 • Valstybės kontrolė
 • UAB Philip Morris Lietuva
 • Policijos departamentas prie LR VRM
 • AB Grigeo
 • UAB Actiofarma
 • UAB Circle K Lietuva
 • AB VIAMATIKA
 • UAB Outokumpu Stainless
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 
 • AB Vilniaus šilumos tinklai
 • UAB Girteka Logistics
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • Danske Bank
 • AB Litgrid
 • UAB Biotechpharma
 • UAB Vilniaus vandenys
 • Lietuvos bankas
 • Europos socialinio fondo agentūra
 • Centrinė projektų valdymo agentūra
 • ir kt.

Nariai

Asociacijos nariai

Asociaciją vienija nariai iš verslo, mokslo ir viešojo sektorių. Tikime, kad tik kartu bendradarbiaujant galime pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

ASOCIACIJOS TARYBOS PIRMININKAS:

 • dr. Virgilija Zinkevičiūtė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

ASOCIACIJOS TARYBOS NARIAI:

 1. Edgaras Balaika
 2. Irina Motejūnienė 
 3. Jurgis Latakas
 4. Oleg Zakabunin
 5. Raminta Zimbienė
 6. Rima Mickienė, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

ASOCIACIJOS GARBĖS NARIAI:

 1. prof. Dobilas Kirvelis - Vilniaus universiteto GMF Neurobiologijos ir Biofizikos katedros profesorius, biomedicinos mokslų daktaras, tarptautinių CASYS konferencijų mokslo komiteto narys.
 2. prof. Gregory H. Watson - turi Lean 6 Sigma Juodąjį diržą, veda mokymus ir konsultuoja įmones pagal šią metodiką. Prof. G. Watson yra prestižinės tarptautinės kokybės akademijos pirmininkas, Amerikos kokybės bendruomenės buvęs prezidentas ir narys. Patirtis: Hewlett-Packard, Nokia Mobile Phones, ExxonMobil, Toshiba, Ritz-Carlton Hotels, Microsoft.
 3. prof. dr. Noriaki Kano - pasaulyje pripažinto ir kokybės vadybos srityje plačiai taikomo "Patraukliosios kokybės" Kano modelio autorius, Kano kokybės tyrimų centro įkūrėjas.
 4. doc. dr. Lidija Kraujalienė - buvusi daugiametė asociacijos LAQM prezidentė, Tarybos pirmininkė ir narė, prisidėjusi prie LAQM vystymo ir augimo. Einanti Verslo administravimo (MBA) vadovų magistrantūros direktorės pareigas Mykolo Romerio universitete bei esanti organizacijų vystymo konsultantė.  
 5. Petro Kalyta - Ukrainos kokybės asociacijos prezidentas ir Kokybės profesionalų Tarptautinės Gildijos garbės prezidentas.

ASOCIACIJOS NARIAI:

Verslo organizacijos:

 1. Academia Dominorum, MB - verslo konsultacijos ir mokymai.
 2. BM Certification Lietuva, UAB - nepriklausoma sertifikavimo įstaiga, teikianti audito, sertifikavimo ir mokymo paslaugas Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Baltijos šalyse ir kitose pasaulio valstybėse. Nuo 2006 m. teikia paslaugas įvairių pramonės šakų ir įvairaus dydžio įmonėms, prisitaikydami prie kiekvieno kliento poreikių. Įmonė akredituota vadybos sistemų, maisto saugos sertifkavimo ir produktų sertifikavimo srityse.
 3. Caverion Lietuva, UAB - viena iš statinių ir pramonės inžinerinių sprendimų lyderių Europoje. Ilgametė patirtis teikiant paslaugas visuose pastato gyvavimo ciklo etapuose. 
 4. Consulting bees, UAB
 5. Diverus, UAB - lyderiaujanti medienos prekybos, sėkmingai veikianti eksporto-importo įmonė.
 6. Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB - privati lietuviško kapitalo konsultacinė įmonė, teikianti vadybos, personalo mokymo, marketingo ir rinkos tyrimų, ekonomikos vystymo ir plėtros konsultacines paslaugas verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms.
 7. Elektrėnų energetikos remontas, UAB - įmonė atlieka įrangos montavimo darbus energetikos ir pramonės įmonėse, taip pat inžinerinių tinklų montavimo darbus. Teikiamos defektų nustatymo, turbinų remonto, diagnostikos bei balansavimo paslaugos. Taip pat vykdoma metalo konstrukcijų, katilų šiluminių paviršių ir šilumokaičių gamyba bei remontas.
 8. Idėjų sektorius, VšĮ - Lean 6 Sigma ir ISO/OHSAS standartų konsultacinė įmonė, pasižyminti praktiniu požiūriu į organizacijų valdymą. Virš 10 metų rinkoje, virš 2500 mokymų dalyvių, virš 150 įdiegtų valdymo sistemų visoje Lietuvoje, skirtingose gamybos ir paslaugų šakose.
 9. Infes, UAB
 10. Intra Vires, UAB
 11. Kitron, UAB - elektronikos gamybos paslaugas teikianti tarptautinė korporacija.
 12. Manvesta, UAB
 13. Medicinos linija, UAB - inovatyvių odontologinių medžiagų gamintoja, kurios veiklos pradžia 1992 metai. Įmonė yra viena iš kelių odontologinių medžiagų gamintojų Pabaltijo šalyse, kurioje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 13485. Įmonės produktų atitiktis buvo patvirtinta Europos Sąjungos notifikuotosios įstaigos CE ženklu, vadovaujantis Tarybos Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų.
 14. VIAMATIKA, AB - bendrovės veiklos sritys yra kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir tyrimai, kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų susisiekimo komunikacijų grupei priskiriamų objektų techninė priežiūra, statybos gaminių sertifikavimas.
 15. Processus optimus, UAB LinaLEAN - įmonės LinaLEAN įkūrėja ir savininkė Lina Šumskaitė Jankauskienė yra organizacijų valdymo konsultantė, lektorė. Pagrindinės veiklos sritys: veiklos efektyvinimo ir nuolatinio tobulinimo kultūros diegimas, strateginis planavimas ir valdymas, rodiklių ir tikslų nustatymas bei valdymas, standartizuotas kompetencijų valdymas, procesų valdymas ir efektyvinimas ir kt. Viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti su Lean administracijoje praktikomis.  
 16. Stigma, UAB
 17. Teltonika EMS, UAB -  viena didžiausių elektronikos ir daiktų interneto prietaisų gamintojų Baltijos šalyse.
 18. Vadybos sistemų sprendimai ir konsultacijos, MB - atstovauja programinės įrangos BizzMine, skirtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms, gamintoją.
 19. Verslo doktrina, UAB
 20. Visuomenės pažangos institutas

 21. VMGcorp, UAB

Mokslo ir studijų organizacijos:

 1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 2. Kauno kolegija, VšĮ
 3. Klaipėdos valstybinė kolegija
 4. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, VšĮ
 5. Marijampolės kolegija, VšĮ
 6. Mykolo Romerio universitetas
 7. Panevėžio kolegija, VšĮ
 8. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 9. Vilniaus universitetas
 10. Šiaulių valstybinė kolegija

Valstybės valdymo ir savivaldos organizacijos:

 1. Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ
 2. Grinda, UAB
 3. Inovacijų agentūra, VšĮ
 4. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 
 5. Kauno regiono plėtros agentūra, Všį
 6. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
 7. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
 8. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
 9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
 12. Lietuvos bankas
 13. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
 14. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
 15. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 16. Registrų centras, VĮ
 17. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
 18. Švietimo mainų paramos fondas 
 19. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 20. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
 21. Valstybinė mokesčių inspekcija
 22. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
 23. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
 24. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 
 25. Vilniaus šilumos tinklai, AB
 26. Vilniaus vandenys, UAB
 27. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Fiziniai asmenys:

 1. Aistė Jurkuvienė - kokybės vadybos, integruotos vadybos, procesų tobulinimo ir lean praktikė. Veda vidinius mokymus ir dirbtuves, fasilituoja strategines sesijas, specializuojasi rodiklių sistemų kūrime, neatitikčių valdyme, kokybės užtikrinimo sistemų diegime. 
 2. Akvilė Rusonė
 3. Agnė Juselytė
 4. Asta Zubkevičė
 5. Aušra Jasilionienė
 6. Aušra Kupinaitė-Griškevičienė - vykdo vadovybės atstovo kokybės funkcijas viešajame sektoriuje. Veiklos sritis - integruotos vadybos sistemos (IVS) metodų taikymas valstybės įmonėje (apimant ISO 9001 ir ISO 27001 standartų reikalavimus).
 7. Dovilė Peršina - biuro vadovė-administratorė, baigusi VU magistrantūros studijų programą Kokybės vadyba, įmonėje atsakinga už ISO 9001 ir 14001 standartų reikalavimų įgyvendinimą bei priežiūrą.
 8. Dovydas Laurenčikas - UAB K.T.S Production generalinis direktorius  
 9. Edgaras Balaika   

 10. Eglė Pranauskė 

 11. Elvyra Špejerienė - atestuota vidaus auditorė, turinti daugiau kaip 23 metų patirtį profesinėje srityje, atliekanti valdymo, įvairių veiklos sričių bei kokybės vidaus auditus.

 12. Erika Ausėnienė - Lietuvos automobilių kelių direkcijos procesų valdymo vadovė, turinti daugiau nei 10 metų patirtį diegiant ir vystant procesinio valdymo filosofiją įmonėse.

 13. Ernesta Motekaitienė

 14. Evelina Sosnovskienė 

 15. Giedrius Kviklys - kokybės projektų vadovas IT įmonėje, atsakingas už ISO 9001, ISO 27001, TISAX, NIST standartų ir BDAR reikalavimų diegimą ir palaikymą. Gaminamo produkto sertifikavimą, paslaugų licencijavimą, ekologinių reikalavimų užtikrinimą ir prekės ženklo teisinį valdymą.

 16. Gintarė Jatautienė

 17. Gytis Marcinkus

 18. Ieva Čečko

 19. Ilona Gudanec

 20. Ilona Radvinauskienė

 21. Irena Lūžienė

 22. Irina Motejūnienė
 23. Jolanta Matikienė - daugiau nei 20 metų patirtis, sukaupta kokybės kontrolės ir valdymo srityje. Sertifikuota integruotos vadybos sistemos vidaus auditorė ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, BRC GS 9 (ir ankstesnių versijų). Įgijusi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kvalifikaciją. Domisi verslo tvarumo ir aplinkosauginėmis tendencijomis, turi patirties sertifikuojant įmones socialinės atsakomybės ir etiško verslo ELEVATE ir SMETA tarptautiniais auditais.
 24. Jolanta Zibavičiūtė
 25. Jovita Balčiūnienė
 26. Julija Romanovskaja

 27. Julija Vasiljevienė

 28. Jurgita Kurlavičienė 

 29. Jurgita Venckienė

 30. Jurgis Latakas - LEAN ir IVS (integruotos vadybos sistemos) praktikas, turintis daugiau nei 10 metų patirtį standartizuojant, sertifikuojant ir tobulinant gamybinių įmonių vykdomas veiklas. Darbo patirtis įgyta automobilių, lėktuvų komponentų gamybos ir surinkimo pramonėje, taip pat greito vartojimo produktų gamybos ir pardavimų segmente (FMCG).

 31. Jūratė Brazdžionienė

 32. Justė Miškinienė - verslo procesų vadovė, vadovybės atstovė kokybei, sukaupusi nemažą patirtį organizacijų pokyčių valdyme, strateginių projektų vadyboje, taip pat diegiant kokybės vadybos sistemą (ISO), diegiant ir puoselėjant Lean kultūrą; teisininkė, turinti ilgametę teisinio darbo patirtį teisėkūros, energetikos, gamybos srityse.

 33. Justė Petraitienė - baigusi LSMU Veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijas. Turinti 10 metų patirtį, atestuota ISO 9001, ISO 22000, BRCGS (9 versijos) vadybos vidaus sistemų auditorė. Įgijusi Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikaciją.

 34. Justina Urbienė
 35. Kęstutis Jasiūnas - vadybos konsultantas.
 36. Kristina Kirkutytė - kokybės ir procesų vadovė, sertifikuota integruotos vadybos sistemos vidaus auditorė, LEAN metodų praktikė. 
 37. Laura Baltušnikienė
 38. Laura Buividavičienė - Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo Centro kokybės vadybininkė.

 39. Linas Tamošiūnas 

 40. Oleg Zakabunin - vadybos ir inovacijų konsultantas.
 41. Olga Snarskė - LEAN ir procesų koordinatorė
 42. Raminta Zimbienė - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Organizacijos valdymo departamento direktorė, LEAN metodų ekspertė, PROSCI certified change practitioner, Lean Six Sigma Black Belt, PMI-ACP.
 43. Rimvydas Labanauskis
 44. Roberta Kuncevičienė
 45. Rūta Albrektienė - nuolatinio tobulinimo vadovė Intrum GBS. Praktiškai pritaikanti Lean'o ir Six Sigmos metodus operacinėse ir kitose organizacijos komandose, Lean Six Sigma Black Belt.
 46. Rūta Rimašauskienė
 47. Sandra Sakalauskaitė - profesionali gamybos, aptarnavimo srities vadovė, LEAN mokymų specialistė ir praktikė. 
 48. Sigita Balčiūnienė
 49. Simonas Meškuotis
 50. Sonata Drazdavičienė - Kauno "Saulės" gimnazijos direktorė, vadovauja vienai didžiausių Lietuvos mokyklų pagal išleidžiamų abiturientų skaičių. Veiklos sritis - mokyklos vadybos procesų užtikrinimas ir darnaus bendradarbiavimo bei saugios aplinkos kūrimas, siekiant mokinio ir jo mokytojo sėkmės.
 51. Tatjana Girniuvienė

 52. Viktoras Konevas

 53. Vytenis Utaras

 54. Živilė Paužaitė
 55. Živilė Žemčugovienė - kokybės vadovė, turinti daugiau nei 12 metų patirtį kokybės vadybos sistemų diegimo ir atitikties užtikrinimo, vidaus bei išorės auditų vykdymo, veiklos procesų valdymo bei jų tobulinimo srityse. Darbo patirtis įgyta dirbant tarptautinėse medicinos ir farmacinėse įmonėse.