Apie mus

Asociacijos tikslas - kelti Lietuvos žmonių gerovę bei gyvenimo kokybę, gerinti organizacijų veiklos efektyvumą bei kokybę, atstovauti asociacijos narių socialiniams ir ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti kokybės vadybos ir inovacijų valdymo paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, tenkinti kitus viešuosius interesus.

Vizija - veiklos kokybės bendruomenė ir kompetencijų centras Lietuvoje. 

Misija - padėti Lietuvoje veikiančioms valstybės valdymo, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms bei jų atstovams daryti pokyčius organizacijoje ir kurti pridėtinę vertę. 

Paslaugos


Konsultacijos

Teikiame konsultacijas kokybės vadybos, LEAN diegimo, procesų standartizavimo ir kitais klausimais .

Švietimas

Seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas. 

Atstovavimas valdžios sektoriuje

Atstovaujame savo narius šiose valdžios institucijose: 

 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Taryboje;
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) Taryboje;
 • kitose institucijose.

LAQM bendradarbiauja su žinomomis organizacijomis:

 • EFQM (the European Foundation for Quality Management)
 • QMS Italia - veiklos sritis: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ir kitų vadybos sistemų sertifikavimas
 • Suomijos kokybės asociacija
 • Lietuvos projektų vadybos asociacija
 • QSA - tarptautinė organizacija, teikianti sertifikavimo paslaugas
 • Vilniaus universitetas (VU)
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
 • Vilniaus kolegija
 • Kt.

Strateginės kryptys:

 • Kokybės vadybos ir inovacijų specialistų lygmuo:
  • Kursai, mokymai, seminarai, diskusijos.
  • Gerosios praktikos bei žinių apsikeitimo vizitai.
  • Studijų programos:
   • Kokybės vadybos magistro studijų programa;
   • Inovacijų ir technologijų perdavimo vadybos studijų programa;
   • Darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos ir tvarios plėtros studijų programa.
 • Organizacijų lygmuo:
  • Organizacijų kokybės kultūros ir kokybės vadybos brandos lygio kėlimas.
  • Organizacijų mokslo ir inovacijų vadybos bei verslumo kultūros auginimas.
  • Organizacijų konsultavimas integruotų vadybos sistemų ir inovacijų įgyvendinimo klausimais.
  • Ekspertinis vertinimas ir auditavimas.
 • Nacionalinis lygmuo:
  • Verslo konkurencingumo didinimas, mokslo - verslo bendradarbiavimo skatinimas.
  • Inovacijos transporto, IT srityse - įvertinant programos Industry 4.0 rekomendacijas ir poreikius.
  • Pasiūlymų formavimas ir ekspertinės nuomonės teikimas Lietuvos valdžios institucijoms.
  • Dalyvavimas mokslo ir verslo projektuose, kurie sprendžia darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo praktines problemas.
  • Nacionalinių kokybės vadybos, inovacijų konkursų, olimpiadų, apdovanojimų organizavimas.
  • Socialinio verslo skatinimas, konsultavimas, socialinių inovacijų inicijavimas.
  • Aktyvus dalyvavimas Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos (toliau - SOŽE) įgyvendinimo veiklose.
  • Atstovavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) taryboje.
  • Atstovavimas Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) taryboje.
  • Dalyvavimas diegiant 4-osios Pramonės revoliucijos gaires versluose.
  • Dalyvavimas švietimo ir mokslo reformos įgyvendinimo veiklose.
 • Tarptautinis lygmuo:
  • Lietuvos atstovavimas kokybės vadybos ir inovacijų valdymo klausimais, dalinantis gerąja praktika bei iššūkiais tarptautiniu lygiu.
  • Dalyvavimas Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos veiklose.
  • Dalyvavimas Tarptautiniame inovacijų konkurse.
  • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, žinių apsikeitimo ir gerosios praktikos vizituose.
  • Lietuvos pažangių idėjų kokybės ir inovacijų valdyme viešinimas tarptautinėse konferencijose.