SEMINARAS "INOVACIJŲ NAUDA VERSLUI IR VIEŠAJAM SEKTORIUI", 2018.11.29, Vilnius

SEMINARAS "INOVACIJŲ IŠŠŪKIAI VERSLUI IR VIEŠAJAM SEKTORIUI", 2018.11.29, Vilnius

2018.11.29

Vilnius

Seminaras skirtas - verslui, mokslo ir studijų institucijoms, tyrimų ir inovacijų organizacijoms, mokslo ir technologijų parkams; vadovams, inovacijų ir technologijų perdavimo specialistams, mokslo vadybininkams bei visiems besidominantiems inovacijų vadyba, technologijų perdavimu, valorizacija, antrepreneryste, intelektinės nuosavybės svarba bei inovacijų rinkodara.

Seminaro tikslas - pasidalinti gerąja inovacijų valdymo patirtimi nuo idėjos gimimo, kristalizavimo, iššūkių ir kliūčių iki apčiuopiamo rezultato gavimo, siekiant sukurti finansinę ir socialinę vertę, diegiant inovacijas verslo ar mokslo organizacijose.

Seminaro nauda - praktinių verslo ir mokslo organizacijų pavyzdžiu suvokti inovatyvių procesų naudą, pridėtinę vertę organizacijoms bei rinkai, suprasti, kaip gimsta inovacijos, kokių išteklių tam reikia bei, žinant dabartinius iššūkius, sparčiau kurti ar plėsti inovacijų veiklas organizacijose.

Seminaro metu sužinosite:

  • kas yra inovacija ir kodėl inovacijos yra organizacijų gyvavimo eliksyras;
  • inovacijų valdymo proceso etapus;
  • verslo ir mokslo bendradarbiavimo sėkmės formulę;
  • vertės pasiūlymo paruošimo paslaptis;
  • kaip įvertinti inovacijų finansinę ir socialinę vertę organizacijos atžvilgiu;
  • esančias finansavimo priemones inovacijoms diegti.

Po renginio dalyviai gaus elektroninius pažymėjimus, seminaro medžiagą registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu.

Seminaro kaina:

  • Asociacijos nariams - nemokamai.
  • Asociacijos partneriams - 20 Eur/žmogui + PVM.
  • Ne asociacijos nariams - 30 Eur/žmogui + PVM.

Seminaro vieta: Saulėtekio al. 22-Meksikos auditorija, Vilnius (VU Verslo mokykla).

Registracija į renginį baigiama 2018 m. lapkričio 27 dieną.

Prašome registruotis ir/ar užduoti klausimus: Gintarė Laucė, info@qualityassociation.lt,

tel.: +370 628 55983. E-REGISTRACIJA.

Programa: 2018 m. lapkričio 29 d. (ketvirtadienis)

Laikas Tema Pranešėjai
12:30 - 13:00 Registracija
13:00 - 13:05 Sveikinimo žodis Lidija Kraujalienė,

LKVIA Tarybos pirmininkė


13:05 - 13:30 Inovacijų ekosistema Lietuvoje. Inovacijų diegimo finansavimo instrumentai Dr. Artūras Jakubavičius,

Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas


13:30 - 14:00 Inovacijų finansavimo šaltiniai: rizikos kapitalo fondų vertė startuoliams Arvydas Strumskis,

"Verslo angelų fondo I" partneris


14:00 - 15:00 Idėjų generavimo metodai: kūrybinis mąstymas ("Design thinking") ir sprendimu grįstas idėjų generavimas Laurynas Braškus,

Saulėtekio slėnio Mokslo ir technologijų parko Inovacijų vadybininkas-konsultantas


15:00 - 15:20 Pertrauka
15:20 - 15:50 Inovacijų ir technologijų perdavimo veiklų geroji praktika, antreprenerystės svarba, mokslo-verslo komunikacija: universiteto pavyzdys Dr. Marius Dagys,

VU Gyvybės mokslų centras


15:50 - 16:20 Inovacijų marketingo būtinybė Saulius Kromalcas,

UAB "Modulit Solutions" pardavimų ir marketingo vadovas


16:20 - 16:40 Inovacijų finansinės ir socialinės naudos vertinimas. Patrauklaus vertės pasiūlymo formavimas Skirmantas Maulevičius,

UAB "IfCon" direktorius


16:40 - 17:00 Diskusija

Apie pranešėjus:

Lidija Kraujalienė. LKVIA Tarybos pirmininkė. Santaros klinikų Inovacijų ir technologijų perdavimo skyriaus vyriausia vadybininkė, projektų vadovė. VGTU Verslo vadybos fakulteto Dinamiškosios vadybos instituto tyrėja, Verslo technologijų ir verslininkystės katedros dėstytoja. Lidija Kraujalienė yra sukaupusi virš 10 metų patirties inovacijų ir technologijų perdavimo, projektų valdymo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, verslumo, startuolių kūrimo, strateginio planavimo, kokybės vadybos, analizės, administravimo ir personalo valdymo srityse, iš kurių 3 metai - vadovavime.

Dr. Artūras Jakubavičius. Inovacijų vadybos ekspertas, socialinių mokslų daktaras. Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas, Lietuvos inovacijų centro inovacijų Paramos paslaugų departamento vadovas. Turi 25 metų patirtį mokslinių tyrimų srityje, 20 metų patirtį inovacijų paramos paslaugų teikimo, vadybos metodų diegimo ir inovacinių procesų tobulinimo srityse. Išleido daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų, skaitė per 100 pranešimų konferencijose ir renginiuose, yra penkių monografijų bendraautorius, ilgametis nacionalinio konkurso "Inovacijų prizas" ekspertas.

Arvydas Strumskis. Arvydas Strumskis yra "Verslo angelų fondas I" ir "Verslo Angelų Fondas II" vadovaujantis partneris. Arvydas turi daugiau nei 20 m. privataus kapitalo fondų valdymo patirties, daugiau nei 10 m. investavimo į verslų vystymą, startup veiklą vadovybės strateginio konsultavimo patirties. A. Strumskis buvo visos eilės didelių, vidutinių ir mažų Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonių vadovas, valdybų narys. Arvydas yra Lietuvos Verslo Angelų tinkle vienas iš steigėjų ir valdybos narys. Aktyviai dalyvauja Lietuvos rizikos kapitalo asociacijos veikloje, buvo valdybos narys.

Dr. Marius Dagys. VU Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Bioanalizės skyriaus vedėjas, UAB "Bioanalizės sistemos" direktorius. Darbo sritis - bioelektrocheminės nanobiotechnologijos biojutiklių ir biokuro elementų kūrimas.

Laurynas Braškus. Turi daugiau nei 10 metų patirties konsultuojant jaunimą, jų grupes ir startuolių komandas tokiais klausimais kaip: verslo modelių kūrimas, inovacijų modeliai, tyrimų ir produktų vystymas, finansavimo šaltiniai ir partnerystė su įvairiomis organizacijomis.

Saulius Kromalcas. UAB "Modulit Solutions" pardavimų ir marketingo vadovas, turintis daugiau nei 12 metų patirties inovacijų ir marketingo srityse, 5 metų marketingo patirties viešajame sektoriuje, 6 metų dėstymo patirties Lietuvos aukštosiose mokyklose. Saulius Kromalcas konsultuoja smulkias ir vidutines verslo įmones marketingo klausimais, dėsto ir dalinasi patirtimi viešajame sektoriuje.

Skirmantas Maulevičius. Vadovauja įmonei UAB "IfCon" - tai investicinės bankininkystės įmonė, dirbanti korporatyvinių finansų ir investicijų pritraukimo srityse. Skirmantas Maulevičius - profesionalus finansininkas, turintis daugiau nei 20 metų darbo patirtį įmonių ir finansinių institucijų valdymo, investicinės bankininkystės, finansinių konsultacijų, susijungimų ir įsigijimų, o taip pat kapitalo pritraukimo ir strateginio planavimo srityse.