Tarptautinė konferencija "Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas EFQM Business Excellence plėtotės kontekste"

Atsiliepimai:

"Įdomu buvo išgirsti kaip kitų šalių organizacijos taiko EFQM modelį savo veikloje, nuo ko pradedama, kokie prioritetai. Būtų puiku, jeigu būtų daugiau konkrečių pavyzdžių iš verslo pusės. Pvz. kaip konkreti įmonė savo veikloje taiko EFQM (ar kitą) modelį. Kokiu konkrečius rodiklius seka, vertina. Dabar pateikta informacija yra daugiau teorinė, šalių atstovų pateikti pavyzdžiai yra abstraktūs. Labai džiaugiuosi, kad atsirado LKVIA, nes Lietuvoje labai trūko organizacijos, kuri suburtų kokybininkus. Puiku, kad atsiranda mokymų, konferencijų platesne tema, o ne tik kaip atlikti vidaus auditą, arba kaip įdiegti ISO serijos standartus. Sėkmės Jums!" - UAB "Kelprojektas", Akvilė Balsienė.

"Trumpai ir aiškiai buvo pristatytas EFQM. Naudinga informacija apie šio modelio pritaikymo galimybes - įvairiose srityse ir plačiame konstekte. Patiko pagrindinė aiškiai suformuluota mintis, jog kiekviena organizacija iš esmės stovi "ant žmogiškųjų išteklių ir jų intelektinio potencialo". Šią mintį visiems jau dabar akcentuoju savo darbovietėje:). Labai malonūs asociacijos nariai ir visi dalyviai. Nors dalyvavau pirmą kartą šios asociacijos renginyje, tačiau pajutau šiltumą ir tikrą dėmesį ŽMONĖMS. Deklaruojamos asociacijos vertybės atitinka tai, kaip bendraujama. Ačiū už įdomų renginį." - Dovilė Kriukelytė.

"Susipažinome su EFQM platesniame kontekste." - VNMPI.

"Pavyko susidaryti aiškų vaizdą, ko reikia, kad organizacija pradėtų judėti tinkama linkme bei galutinai įsitikinti, jog šios asociacijos organizuojami renginiai, ko gero, šiuo metu yra geriausia vieta, leidžianti šios srities specialistams kaupti reikiamas, trūkstamas žinias bei mokintis iš kitų žymiai daugiau šioje srityje pasiekusių žmonių. Esant techninėms galimybėms, būtų labai gerai, jeigu ateityje pranešėjai, kalbėdami konferencijų salėse naudotų mikrofonus, nes sėdint gale reikia labai įtempus ausis klausytis, norint nieko svarbaus nepraleisti :)". Elsis, Gediminas Romančikas.

"Plačiau sužinojau apie EFQM. Patiko pranešėjų pateikiama informacija ir jos išdėstymo būdas - trumpai, bet aiškiai, nuoširdus ir betarpiškas bendravimas. Norėtųsi išgirsti apie konkrečias įsidiegusias EFQM gamybos įmones (tame tarpe maisto pramonės) ir tokių įmonių vadovų pasisakymų." - UAB Marijampolės pieno konservai

"Kitų šalių patirtis, EFQM dabartinis požiūris, ŪM (Ūkio ministerija - red. past.) pozicija." - R. Lebedys.

"Turėjau galimybę palyginti kaip institucijų veiklos kokybė gali būti vertinama lokaliai ir globaliai taikant skirtingus vertinimo modelius (daugiau nei 20 metų priklausome tarptautinei organizacijai, kurioje kokybiniai jos narių veiklos rodikliai yra vertinami reguliariai, tad įdomu buvo paklausyti konferencijos lektorių pristatymų). Pakeisčiau renginio patalpą. Smagu sužinoti, kad Lietuvoje įsteigta asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra vienyti organizacijas, kurių vadovai apie kokybę galvoja kompleksiškai." - VšĮ Soros International House.

"Konferencijos metu daugiau sužinojome apie Lietuvoje įsteigtą Nacionalinį kokybės prizą, EFQM modelio taikymą ir galimybes įsivertinti kokybę Europos mastu. Atnaujintos esminės žinios apie EFQM bei išgirsta kitų Baltijos šalių patirtis kokybės sferoje. Džiugu, jog asociacija rūpinasi kokybės svarbos puoselėjimu Lietuvoje ir organizuoja renginius, kurių metu privataus ir viešojo sektoriaus atstovai plečia žinias kokybės srityje bei taip prisideda prie rinkai siūlomų paslaugų/produktų kokybės didinimo. Ačiū!" - UAB "AUDIFINA"/ Rimgaudas Pazniokas.

Dėkojame Jums už dalyvavimą ir atsiliepimus!

2015 metų vasario 3 dienos tarptautinėje konferencijoje bus pristatytas Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas EFQM Business Excellence plėtotės kontekste. Konferencijoje dalyvaus: Gianluca Mule (EFQM, Belgija), dr. Dalius Serafinas (LKVIA, Lietuva), Kęstutis Masalskis (LR ūkio ministerija), Dzintars Putnis (Latvijos kokybės asociacija), Tani Järvinen (Suomijos kokybės asociacija) ir Tiia Tammar (Estijos kokybės asociacija).

Vieta - LR ūkio ministerija, Vilnius.

Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis (plačiau nurodyta programoje). Vertimo nėra.
Dalyviai gali gauti pažymėjimą už dalyvavimą.

Programa*:

09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:40 EFQM modelio pagrindinės savybės ir privalumai. Pranešimas. Gianluca Mule (anglų kalba)
10:40 - 11:20 Lietuvos Nacionalinis kokybės prizas: patirtis ir nauda. Pranešimas. Dalius Serafinas (lietuvių kalba)
11:20 - 12:00 Parama, skleidžiant gerąją valdymo praktiką. Pranešimas. Kęstutis Masalskis (lietuvių kalba)
12:00 - 12:30 Pertrauka
12:30 - 14:00 Užsienio šalių gerųjų praktikų sklaida, įgyvendinant Nacionalinius kokybės apdovanojimus Lietuva, Suomija, Estija, Latvija ir Belgija (anglų kalba)

EFQM Business Excellence modelis leidžia suprasti ryšį tarp organizacijos veiklos ir pasiekiamų rezultatų. Daugiau informacijos apie EFQM modelį galima rasti čia.