V Tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui 2018.05.15, Lietuva

V Tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui 2018, Lietuva

V TARPTAUTINĖ KOKYBĖS VADYBOS OLIMPIADA JAUNIMUI

IKI 35 METŲ

2018

V-oji tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui yra pasaulinio projekto

"Youth Creative Movement "Quality Relay Race"

renginys

Olimpiados tikslas - paskatinti jaunimą (18-35 metų) taikyti verslo tobulumo ir kokybės vadybos žinias praktikoje.

Dalyvavimas olimpiadoje organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant testus, verslo simuliaciją.

Užduotys bus pateikiamos, pasirinktinai, anglų ir / arba rusų kalbomis.

Olimpiados nauda dalyviams:

 • gauna tarptautinius ir / arba nacionalinius diplomus (priklausomai nuo pasiektų rezultatų), patvirtinančius jų dalyvavimą bei įgytas žinias;
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija išrašys rekomendacijas, kurias bus galima naudoti bendraujant su potencialiais darbdaviais;
 • viešinami, suteikiant galimybę prisistatyti potencialiems darbdaviams;
 • gilinamas kokybės vadybos taikymo suvokimas organizacijos konkurencingumo didinimo aspektu;
 • didesnė motyvacija gilinti žinias ir supratimą apie kokybės vadybos standartus, koncepcijas, modelius ir metodus, tarptautinius reikalavimus organizacijų valdymui;
 • jaunųjų specialistų bendradarbiavimo skatinimas šalies viduje ir tarptautiniu lygiu;
 • pasirengimas egzaminams, įtvirtinant antreprenerystės ir verslo valdymo kompetencijas.

Olimpiadoje gali dalyvauti:

 • organizacijų darbuotojai, studentai - asmenys nuo 18 iki 35 metų.

Olimpiados etapai ir datos:

 1. Vidinė atranka iš organizacijų. 2018.03.29, I etapas - 9.00-11.00 val. ir II etapas - 14.00-16.00 val. Atranka vyksta sprendžiant užduotis, kurios pateikiamos verslo imitacinėje aplinkoje "Mano verslas. Inovatyvios pratybos.". Šiame etape tikrinami dalyvių verslumo gebėjimai. Kiekvienas dalyvis konkuruoja su kitais dalyviais iš tos pačios organizacijos. Šiame etape žaidžiami 2 simuliaciniai metai, kurie trunka po 2 val. 2 geriausiai pasirodę dalyviai iš tos pačios organizacijos patenka į Nacionalinės atrankos etapą. Rezultatai dalyviams atsiunčiami individualiai per 3 d.d.
 2. Nacionalinė atranka. 2018.04.17, testas - 9.00-11.00 val., žaidimo I etapas - 11.30-13.30 val., žaidimo II etapas - 14.30-16.30 val. Nacionalinės atrankos metu dalyvių vertinimas susideda iš 2 dalių: testo ir verslo simuliacinio žaidimo "Mano verslas. Inovatyvios pratybos." Testo užduotys yra pateikiamos lietuvių kalba, atsižvelgiant į pasirinktą dalyvauti kategoriją ir siekiant patikrinti teorines dalyvių žinias. Testo atlikimas vyksta nuotoliniu būdu. Verslo imitacinėje aplinkoje "Mano verslas. Inovatyvios pratybos." bus pabaigiami žaisti 2 etapai. Abiejų dalių rezultatai vertinami tokia proporcija: 70 % - testas ir 30 % žaidimas. Į tarptautinį etapą patenka surinkę 60 % ir daugiau balų. Rezultatai dalyviams atsiunčiami individualiai per 5 d.d.
 3. Tarptautinė atranka. 2018.05.15, 14-15 val. Tarptautinis konkurso etapas vyksta, pildant testą, kurį sudarė organizacinis komitetas (žr. žemiau). Testo užduotys dalyviams pateikiamos anglų arba rusų kalbomis (pasirinktinai). Rezultatai siunčiami tarptautiniam komitetui vertinimui. Dalyviams yra išrašomi elektroniniai tarpautiniai diplomai ir pažymėjimai. Geriausiai pasirodę turi galimybę dalyvauti didžiajame "Grand Prix", kuriame susirenka visų šalių lyderiai.
 4. "Grand Prix". Šiame etape nugalėtojai vyksta atstovauti savo šaliai tarptautiniu mastu.

Galimos pasirinkti kategorijos dalyvavimui:

 • vadybos praktika ir metodai;
 • vadybos sistemos, paremtos standartais:
  • Kokybės vadybos sistema (ISO 9000)
  • Aplinkosaugos vadybos sistema (ISO 14000)
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos sistema (OHSAS 18000)
  • Energetikos vadybos sistema (ISO 50000)
  • Integruota vadybos sistema (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kt.)
 • vadybos sistema, paremta tobulumo modeliu (EFQM)

Olimpiados organizatoriai:

 • Lietuvoje - Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija.
 • Užsienyje: Organizacinis komitetas: Tarptautinė kokybės profesionalų gildija, Vidurio ir Rytų Europos kokybės lyderių klubas.

Kontaktai pasiteiravimui ir registracijai:

Gintarė Serafinaitė, el.p. info@qualityassociation.lt.

Registruojantis būtina užpirdyti šią formą.

Registracija galima iki 2018 m. kovo 26 d. IMTINAI.

Dokumentai:

 1. Klausimų pavyzdžiai - 1.
 2. Klausimų pavyzdžiai - 2.

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE OF V INTERNATIONAL COMPETITION AT MANAGEMENT FOR YOUTH

Members of the International Organizing Committee Bureau

 1. Ph. D. Kalyta P., Global Project Leader, President of the QLC CEEC, honorary president of the IQPG, the academician of the RAQP, President of UAQ, the director of MSC "PRIROST", the Chairman of the International Organizing Committee (Kiev, Ukraine)
 2. Prof. Serafinas D., IQPG President, Director of Quality Centre "Kvalitetas", Doctor of Technical Sciences, Professor, Chairman of the International Jury (Vilnius, Lithuania).
 3. D. Lapidus V., Honorary President of the IQPG, the academician of the IQA, CEO of the group of companies "Prioritet", Professor (Nizhni Novgorod, Russia).
 4. Ph. D. Kabakov Iu., Head of the Expert Council of the International Jury, director of UAQ Personnel certification body, member of the IQPG, (Kiev, Ukraine)".
 5. Voronov A., General Director of "SKTSMB" Ltd., member of the committee on product quality RF Chamber of Commerce, member of the Russian Organization for Quality, member of the IQPG (Moscow, Russia).
 6. Skadretsov I., head of the department of BelGISS State Standard of Belarus (Minsk, Belarus).
 7. Kravchenko I., the representative of the Confederation of Employers of Kazakhstan, member of the IQPG (Almaty, Kazakhstan).
 8. Kunchulia G., President of the Georgian Association for Quality (Tbilisi, Georgia).
 9. Zentseva A., UAQ President Assistant, the secretary of the Organizing Committee (Kiev, Ukraine).
 10. National Representatives - members of the Organizing Committee.

INTERNATIONAL JURY OF V INTERNATIONAL COMPETITION AT MANAGEMENT FOR YOUTH

 1. Prof. Serafinas D., IQPG President, Director of Quality Centre "Kvalitetas", Doctor of Technical Sciences, Professor, Chairman of the International Jury (Vilnius, Lithuania).
 2. Ph. D. Glasunov A., Associate Professor, Nizhny Novgorod Branch of the State University - Higher School of Economics, member of the IQPG, the academician of the Russian Academician of the RAQP (Nizhny Novgorod, Russia).
 3. Ph. D. Osmola I., Director of the Standardization Institute of Belarus Gosstandart (Minsk, Belarus).
 4. Ph. D. Kabakov Iu., Head of the Expert Council of the International Jury, director of UAQ Personnel certification body, member of the IQPG, (Kiev, Ukraine)".
 5. D. Bal-Prilipko L., dean of Food Technology and Quality Management of the AIC Faculty of the National University of Life and Environmental Sciennces of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor (Kiev, Ukraine).