VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 2016.03.15, Kaunas

LKVIA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2016 m. kovo 15 d.

14.30 - 17.00 val.

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas (Muitinės g. 6A- V.Gronsko auditorija, Kaunas)

DARBOTVARKĖ

 • Visuotinio susirinkimo pradžia - prezidento sveikinimo kalba.
 • Pirmininkaujančio rinkimai.
 • Sekretoriaujančio rinkimai ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 • Kvorumo skaičiavimas.
 • Darbotvarkės pristatymas ir pasiūlymų jai keisti, jei tokių yra, tvirtinimas.
 • Asociacijos veiklos ataskaita už 2015 m.
 • Pristato LKVIA tarybos pirmininkas Romualdas Plytnikas
 • Asociacijos planų pristatymas 2016 m.
 • Pristato LKVIA tarybos pirmininkas Romualdas Plytnikas
 • Asociacijos finansinė ataskaita už 2015 m.
 • Pristato LKVIA prezidentas Dalius Serafinas
 • Asociacijos finansinės veiklos ataskaitos išvados.
 • Pristato LKVIA auditorius Artūras Sklėris
 • Kiti klausimai: narių pasiūlymai ir t.t.

Kontaktas pasiteiravimui ir registracijai: Gintarė Serafinaitė, info@qualityassociation.lt, tel.: 8628 55983. E-REGISTRACIJA.