LEAN 6 SIGMA MOKYMAI

LEAN 6 SIGMA GELTONO DIRŽO MOKYMAI

Lean 6 Sigma Geltono diržo mokymai - tai supažindinimas su DMAIC procesų efektyvumo didinimo metodika, jos galimybėmis bei dalies metodų išbandymas praktikoje. Baigus Lean 6 Sigma Geltono diržo mokymus ir sėkmingai išlaikius egzaminą, išduodamas Lean 6 Sigma Geltono diržo pažymėjimas. 

Mokymų programa (16 ak.val.):

- Procesinė organizacija ir DMAIC,

- Septyni kokybės įrankiai (Žuvies griaučių diagrama, Tikrinimo lapas, Valdymo grafikas, Histograma, Pareto grafikas, Sklaidos diagrama, Stratifikacija),

- Kliento norų fiksavimas,

- SIPOC,

- Duomenų tipai,

- Vertė ir 7 švaistymai,

- Proceso gebėjimo matavimas,

- Sisteminė priežasčių analizė ir statistinis priežasčių įvertinimas,

- Sprendimų kūrimo metodai ir pokyčių užtikrinimas,

- A3 ataskaita,

- Geltono diržo testas.


Šie kursai skirti žmonėms, kurie nori suformuoti Lean 6 Sigma pagrindus. Dalyviams nėra reikalinga ankstesnė patirtis.

Mokymų data: 2023 m. rugsėjo 28-29 d. 8:45 - 16:15.

Mokymų vadovas:
Šveicarijoje sertifikuotas 6 Sigma juodų diržų mokytojas (Master Black Belt) Dainius Urbanavičius. 

Kaina: 290 Eur + PVM

Mokymų būdas: nuotolinis, Zoom programa.

Registracija

LEAN 6 SIGMA ŽALIOJO DIRŽO MOKYMAI 

Jei neišsprendėte problemos paprastuoju būdu, 99% garantija, kad išspręsite su DMAIC. Šis metodas ypatingas procesų problemų sprendimo gyliu ir apimtimi. Kito tokio metodo, į vieną giją puikiai suliejančio ir projekto valdymą, ir loginę, ir duomenų analizę, nėra.

Lean 6 Sigma (DMAIC) Žaliojo diržo praktikas - savarankiškas procesinių problemų sprendėjas, gebantis vadovauti organizacinių pokyčių komandoms.

Mokymus sudaro 7 dienos mokymų ir 7 dienos praktinių užsiėmimų tarp mokymų, kurių metu spręsite tikrą savo organizacijos problemą. Jei nesate tikras dėl problemos, paprašykite vadovo, kad jums ją įvardintų. O geriau ir keletą - pasirinksime tinkamiausią Žalio diržo lygiui. Lean 6 Sigma pagalba išspręstų problemų pavyzdžiai:
- vėluoja strateginių įmonės projektų įgyvendinimas (strategija);
- per maža dalis potencialių klientų tampa perkančiais klientais (pardavimai);
- vėluojama pakrauti pagamintą produkciją (logistika);
- per didelis broko kiekis (gamyba);
- vėluoja naujų produktų kūrimas (marketingas);
- per didelis kiekis eksploatacinių medžiagų sunaudojamas priežiūrai (įrengimų priežiūra);
- klientai skundžiasi žema gaminių kokybe (gamyba).

Šie mokymai vienodai gerai tinka ir gamybos, ir paslaugų įmonėms. DMAIC labiausiai reikalingas profesionalams, atsakingiems už rezultatus, gaminių ar paslaugų kokybę, valdymo sistemos projektavimą ir tobulinimą.

Praktikų plačiausiai pasaulyje naudojama Minitab programa, kuri naudojama mokymų metu, kartu su 6 mėnesių licencija yra įskaičiuota į kainą.

Mokymų temos:

- Problemos apibrėžimas. Procesinės organizacijos kūrimas. DMAIC metodo apžvalga. y=f(x) gylis. Sigma matavimas. Tobulinimo rodikliai, matavimo būdai ir projekto chartijos sudarymas.

- Matavimas. Pokyčių valdymas. Lean principai. Švaistymai. Proceso, kaip sistemos suvokimas Vertės srauto žemėlapiu. Duomenų rinkimas ir proceso gebėjimo vertinimas. Duomenų patikimumo sistemos "sukalibravimas".

- Analizė. Sisteminė priežasčių analizė. P&P matrica. Priežasčių vertimas į resursus. KAPA (FMEA). Hipotezės tikrinimas. Problemų priežasčių verifikavimas regresinės analizės (Anova) pagalba.

- Tobulinimas. Proceso valdymo lygiai ir klaidų prevencija (Poka Yoke). Sprendimų generavimo ir atrankos metodai. Ateities vertės srauto žemėlapio projektavimas. Bandomasis projektas. Statistinis elgesio optimizavimas.

- Valdymas. Proceso valdymas statistiniu būdu (Control chart). Statistinės valdymo taisyklės. Valdymo plano sudarymas. Projekto uždarymas. Žinių testas.

Mokymus veda Dainius Urbanavičius - Šveicarijoje sertifikuotas 6 Sigma Juodų diržų mokytojas (Master Black Belt). Dainius nuo 2016 metų vadovavo virš 50 DMAIC projektų.

Mokymų data bus patikslinta.
Kaina: 1900 Eur + PVM
Registracija

LEAN 6 SIGMA JUODO DIRŽO MOKYMAI


Lean 6 Sigma Juodo diržo praktikas geba vadovauti bet kokiems organizaciniams pokyčiams. Paprastai tokių pokyčių biudžetas yra nuo 50 000 Eur per metus. O per metus įgyvendina bent 4 tokius projektus. 

Juodo diržo praktikas nuo Žalio diržo skiriasi geresniu statistinių įrankių išmanymu bei platesniu organizacijos suvokimu. Šis plačiai pasaulinėje verslo praktikoje naudojamas problemų sprendimo metodas nuo alternatyvių skiriasi: išskirtine koncentracija į klientą, plačiu duomenų ir analitikos naudojimu priimant svarbius sprendimus, ROI orientacija.


Lean 6 Sigma pagalba anksčiau išspręstų problemų pavyzdžiai: 

- per maža dalis potencialių klientų tampa perkančiais klientais (pardavimai);
- vėluojama pakrauti pagamintą produkciją (logistika);
- per didelis broko kiekis (gamyba);
- vėluoja naujų produktų kūrimas (marketingas);
- per didelis kiekis eksploatacinių medžiagų sunaudojamas priežiūrai (įrengimų priežiūra);
- klientai skundžiasi žema gaminių kokybe (gamyba).

Mokymai skirti ir puikiai tinka ir gamybos, ir paslaugų įmonėms. Juodo diržo praktikai paprastai yra žmonės, kurie nuolat dirba su organizacijos efektyvumo didinimu - efektyvumo padalinių vadovai, vedantieji specialistai, procesų vadovai/šeimininkai (nuo pardavimų iki logistikos), kokybės bei kontrolės skyriaus specialistai ir vadovai. Jei esate atsakingas už gaminių (paslaugų) kokybę ar / ir procesų projektavimą ir valdymą - šie mokymai kaip tik Jums.

Mokymų programa:

Problemos apibrėžimas. Lean 6 Sigma sistema ir jos suprojektavimas. Lyderystė ir komandų valdymas. Pokyčių valdymas. Kliento nuomonės tyrimas. Kano modelis. Projektų prioretizavimas Pinigų vertės metodu 

Matavimas. Matavimo priemonės. Pasikliautinas intervalas.

Analizė. Daugialypė regresija. Imties dydžio nustatymas

Tobulinimas. Eksperimentų projektavimas (visų faktorių, dalies faktorių, RSM). Kokybės namas. Trauka trimis būdais. Šeši sigma projektavimas (DFSS)

Valdymas. OEE. Standartizuotas darbas. Nuolatinis tobulinimas.
Lean 6 Sigma Juodo diržo mokymo dalies egzaminas

Būtina sąlyga - būti pabaigus Žaliojo diržo mokymus ir išsilaikius testą.

Mokymų data bus patikslinta.

Mokymų kaina: 1900 Eur + PVM

Mokymus veda ir Lean 6 Sigma tobulinimo projektams vadovauja Šveicarijoje sertifikuotas 6 Sigma juodų diržų mokytojas (Master Black Belt) Dainius Urbanavičius. Dainius nuo 2016 metų vadovauja DMAIC įvairių lygių projektams.


Mokymai vyks nuotoliniu būdu.