Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija - patikimas ir profesionalus žinių šaltinis kokybės vadybos klausimais organizacijoms diegiant inovacijas, gerinant ir optimizuojant veiklas. 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija  (toliau - LAQM, Asociacija) vienija fizinius ir juridinius asmenis besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadybos gerosiomis praktikomis.

Asociacijos tikslai:

  • tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą;
  • gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu;
  • skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

LAQM VEIKLOS KRYPTYS

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

Renginiai, kursai, seminarai, konferencijos, konsultacijos, mokymai 

VERSLO IR MOKSLO SĄLYGŲ VYSTYTI VEIKLAS GERINIMAS

Atstovaujame asociacijos narių socialinius ir ekonominius interesus ir juos giname.

ASOCIACIJOS VEIKLOS PLĖTRA

Aukšto lygio mokymai/seminarai, į kuriuos kviečiami kokybės vadybos, vadybos kokybės ir inovacijų profesionalai.

Naujienos

Kviečiame susipažinti su labiausiai paplitusiu individualaus pokyčio modeliu ADKAR, kuris yra naudojamas organizacijose siekiant sėkmingai diegti įvairaus pobūdžio pokyčius. ADKAR - tai angliškų žodžių akronimas, kuris akcentuoja penkių nuoseklių etapų: Suvokimo->Troškimo->Žinių->Gebėjimų->Įtvirtinimo (ang. Awareness - Desire - Knowledge - Ability...

AB "VILNIAUS BALDAI" – tai jau 140 metų patirtį turinti korpusinių baldų gamybos įmonė. Besikeičianti situacija rinkoje iššaukė poreikį pokyčiams, kurie buvo reikalingi įmonei norint išlikti konkurencingai rinkoje. Tad, efektyvumo didinimas bei tęstinio tobulėjimo diegimas tapo vis labiau aktualus ir taip padėjo įmonei sumažinti nuostolius bei...