Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija

Kokybės vadybos ekspertai

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija - patikimas ir profesionalus žinių šaltinis kokybės vadybos klausimais organizacijoms diegiant inovacijas, gerinant ir optimizuojant veiklas. 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija  (toliau - LAQM, Asociacija) vienija fizinius ir juridinius asmenis besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadybos geromis praktikomis.

Aciociacijos tikslai:

  • Tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą.
  • Gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje, teikiant informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu.
  • Skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

LAQM veiklos kryptys

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

Renginiai, kursai, seminarai, konferencijos, konsultacijos, mokymai ir pan.

VERSLO IR MOKSLO SĄLYGŲ VYSTYTI VEIKLAS GERINIMAS

Atstovaujant asociacijos narių socialinius ir ekonominius interesus ir juos ginant.

ASOCIACIJOS VEIKLOS PLĖTRA

Aukšto lygio mokymai/seminarai, į kuriuos kviečiami kokybės vadybos, vadybos kokybės ir inovacijų profesionalai.

Kaip mes dirbame

Seminarai, mokymai, kursai ir kiti LAQM renginiai yra organizuojami atsižvelgiant į narių poreikius ir Lietuvos bei pasaulio aktualijas.

Pagrindinė LAQM misija: 

  • Fizinių ir juridinių asmenų vienijimas kokybės ir inovacijų vadybos klausimais.