Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija - patikimas ir profesionalus žinių šaltinis kokybės vadybos klausimais organizacijoms diegiant inovacijas, gerinant ir optimizuojant veiklas. 

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija  (toliau - LAQM, Asociacija) vienija fizinius ir juridinius asmenis besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadybos gerosiomis praktikomis.

Asociacijos tikslai:

  • tenkinti viešuosius interesus ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, skatinant verslumą, inovacijas, didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą;
  • gerinti verslo ir mokslo aplinką Lietuvoje teikiant informaciją, susijusią su kokybės vadyba, inovacijomis, švietimu;
  • skatinti mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

LAQM VEIKLOS KRYPTYS

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

Renginiai, kursai, seminarai, konferencijos, konsultacijos, mokymai 

VERSLO IR MOKSLO SĄLYGŲ VYSTYTI VEIKLAS GERINIMAS

Atstovaujame asociacijos narių socialinius ir ekonominius interesus ir juos giname.

ASOCIACIJOS VEIKLOS PLĖTRA

Aukšto lygio mokymai/seminarai, į kuriuos kviečiami kokybės vadybos, vadybos kokybės ir inovacijų profesionalai.

Naujienos

Neapibrėžtumas - nuolatinė būsena projekte. Ar neapibrėžtumas didės, ar mažės priklauso nuo daugybės veiksnių, tačiau mes galime jiems daryti įtaką.
Pranešimo metu nagrinėsime rizikų aspektą projektuose bei kaip jas tinkamai valdyti.

Kviečiame LAQM narius į nuotolinę sesiją, kurioje dalyviai bus supažindinti su kokybės vadybos sistemų vidaus audito svarba ir procesais, telkiant dėmesį į: