PROCESŲ SPECIALISTO PROGRAMA

Renkama grupė į devynių sesijų tęstinę PROCESŲ SPECIALISTO PROGRAMĄ, kuri prasidės gegužės 10 d.


Programos dalyviai:
✅įgis teorinių ir praktinių žinių apie procesų valdymą;
✅išmoks nubraižyti procesą, prisiimti atsakomybę už rezultatus ir tikslingai taikyti įrankius proceso tobulinimui;
✅sužinos, kaip integruoti procesus į sistemą, juos dokumentuoti ir valdyti (darnoje ir su ISO standartais);
✅gebės diegti procesinį valdymą, valdyti jo keliamą pokytį ir kelti procesinio valdymo brandos lygį;
✅aplankys procesinio valdymo keliu einančią organizaciją;
✅uždaroje mokymų dalyvių grupėje turės galimybę užduoti klausimus ir aptarti mokymų medžiagą;
✅mokymų metu galės peržiūrėti paskaitų įrašus ir 2 mėnesius pasibaigus programai;
✅programą sėkmingai pabaigę dalyviai gaus jų įgytas žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, penktadieniais (išskyrus Pokyčių valdymo paskaitą, kuri vyks ketvirtadienį).


PROGRAMA

1. ĮVADAS Į PROCESINĮ VALDYMĄ (2024 05 10 10:00-12:00)
Formuosime logines grandines tarp veiklos rezultatų ir procesų, ieškosime atsakymų į klausimus:
-Ar mums tinka procesinis valdymas? Kokia yra mano organizacija?
-Kuo išskirtinai naudingos procesinės valdymo sistemos ar joms yra alternatyvų?
-Kaip veikia procesų principinė logika rinkai patenkinti?
-Kas yra vertės grandinė ir kaip ji kuriama?
-Ar įmanoma sukurti sistemą, kad geras produktas būtų neišvengiamas?


Lektorius Dainius Urbanavičius 

2. PROCESŲ ŠEIMININKAI PROCESINĖSE ORGANIZACIJOSE (KAIP STRUKTŪRĄ SUDERINTI SU PROCESAIS), END TO END PROCESAI (2024 05 10 13:00-15:00)

Bandysime atrasti procesų šeimininkus savyje ir atsakyti į šiuos ir kitus klausimus:
-Kas yra proceso šeimininkas?
-Kokia proceso šeimininko rolė, atsakomybės ir įgaliojimai organizacijoje?
-Kaip proceso šeimininkas draugauja su padalinio šeimininku?
-Kaip sukurti procesinę organizaciją draugišką procesų šeimininkams
-Ar dekonfliktuoti procesų šeimininkų ir procesų specialistų santykius?
-Procesų šeimininkų kasdieniai iššūkiai – kaip juos įvekti?

Lektorius Dainius Urbanavičius

3. PROCESŲ VIZUALIZACIJA (2024 05 17 10:00-12:00)

- BPMN kalba
- Flowchart
- Procesų standartizavimo formos

Lektorė dr. Virgilija Zinkevičiūtė

4. VALDYMO SISTEMOS IR PROCESAI (2024 05 17 13:00-15:00)
- Procesai VS tvarkos
- Dokumentų struktūra valdymo sistemoje

Lektorė dr. Virgilija Zinkevičiūtė

5. PROCESŲ RODIKLIAI IR PROCESŲ EFEKTYVINIMAS SU LEAN (2024 05 24 10:00 - 12:00)

Lektorius Dainius Urbanavičius

6. PROCESINIO VALDYMO DIEGIMAS (2024 05 31 10:00-12:00)
- Procesinio valdymo diegimo žingsniai
- Procesinio valdymo brandos vertinimas
- Procesų branda

Lektorė Eglė Rodinė

7. VACA (2024 06 07 10:00-12:00)

Ieškosime atsakymų į proceso šeimininko / analitiko klausimus:
-Turiu proceso srauto diagramą, ką su ja daryti?
-Kokius proceso analizės objektus pasirinkti?
-Kas yra V? Prisiminsime vertės kūrimą ir švaistymus.
-Kas yra pirmoji A? Nagrinėsime ar proceso operacijų atlikimo būdas yra adekvatus. (Ar nekalame vinių mikroskopu )
-Kas yra C? Kiek pajėgūs mūsų ištekliai, koks jų pralaidumas?
-Kas yra antroji A? Ar ištekliai yra prieinami, ar procese reikia laukti kol bus "laisva vieta"?
-Ar VACA skaičiuoja procesų efektyvumą (AS IS ir TO BE variantais)?
-Kas yra OEE ir kaip jį skaičiuoti? 

Lektorius Arius Lencevičius

8. POKYČIŲ VALDYMAS (2024 06 13 14:00-17:00)

Lektorius Lukas Mackevičius

9. GEROSIOS PRAKTIKOS VIZITAS


Lektoriai:
Dainius Urbanavičius
- Šveicarijoje sertifikuotas 6 Sigma juodų diržų mokytojas (Master Black Belt), konsultacinės kompanijos Sektorius steigėjas ir konsultantas.
Lukas Mackevičius - sertifikuotas Prosci konsultantas ir UAB Change Partners partneris.
Aris Lencevičius - Lean 6 Sigma Juodo diržo meistras, turintis daugiau kaip 30 metų patirtį konsultuojant organizacijas bei vedant seminarus vadybos klausimais. Konsultacinės kompanijos "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" vadovas.
dr. Virgilija Zinkevičiūtė - Lean 6 Sigma juodo diržo meistrė, vidaus auditorė, turinti daugiau kaip 10 metų patirties vadybos sistemų diegime. Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos tarybos pirmininkė.
Eglė Rodinė - standartizuotų kokybės valdymo sistemų ir Lean ekspertė, konsultacinės kompanijos Sektorius konsultantė.

Programos kaina 1 dalyviui :
- Asociacijos nariams - 1200 EUR
- Ne asociacijos nariams - 1400 EUR

Vietų skaičius ribotas.

Registracija


VIDINIAI MOKYMAI ĮMONĖMS

Organizuojame vidinius mokymus įmonėms. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. +37068363516 arba el.paštu info@laqm.lt.