III tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui - 2016.04.22

III-oji tarptautinė kokybės vadybos olimpiada jaunimui yra pasaulinio projekto

"Youth Creative Movement "Quality Relay Race" renginys

Sveikiname geriausiai pasirodžiusius olimpiados dalyvius iš Lietuvos:

 • Artur Jasinskij - olimpiados FINALISTAS (VU Ekonomikos fakultetas).

Dalyviai, gavę tarptautinį sertifikatą už dalyvavimą olimpiados 3-čiajame etape:

 • Anželika Pavlova - VU Ekonomikos fakultetas
 • Miglė Radžvilaitė - VU Ekonomikos fakultetas
 • Laura Glaveckaitė - Marijampolės kolegija
 • Laura Ambrazė

Olimpiados tikslas - paskatinti jaunimą taikyti verslo tobulumo ir kokybės vadybos žinias praktikoje.

Dalyvavimas olimpiadoje organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant testus ir virtualaus verslo simuliaciją. Dalyvavimas galimas arba atvykus į Jums artimiausio regiono nurodytą vietą, arba prisijungus nuotoliniu būdu.

Užduotys bus pateikiamos, pasirinktinai, anglų ir / arba rusų kalbomis.

Olimpiados nauda dalyviams:

 • Gilinamas kokybės vadybos taikymo suvokimas organizacijos konkurencingumo didinimo aspektu;
 • plėtojami gebėjimai apjungti verslo plėtros ir kokybės valdymo žinias ir sėkmingai jas taikyti praktikoje;
 • didesnė motyvacija gilinti žinias ir supratimą apie kokybės vadybos standartus, koncepcijas, modelius ir metodus, tarptautinius reikalavimus organizacijų valdymui;
 • jaunųjų specialistų bendradarbiavimo skatinimas šalies viduje ir tarptautiniu lygiu;
 • demokratiškų vertybių ugdymas, partnerystės, komandinio darbo ir etiško požiūrio į visuomenę bei aplinką skatinimas;
 • pasirengimas egzaminams, įtvirtinant antreprenerystės ir verslo valdymo kompetencijas;
 • verslumo ugdymas, realizuojant dinamiškų rinkos pokyčių sukuriamas galimybes.

Olimpiadoje gali dalyvauti:

 • moksleiviai - asmenys iki 18 metų (vyresnių klasių moksleiviai bei kiti asmenys, kurie domisi verslumu ir kokybės vadyba);
 • verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojai, studentai - asmenys nuo 18 iki 35 metų (rekomenduojame formuoti mišrias verslininkų ir studentų komandas).

REKOMENDACIJOS:

 1. olimpiadoje rekomenduojama dalyvauti komandose po 2-3 asmenis;
 2. rekomenduojama daryti mišrias komandas:
  1. pagal kompetencijas: verslo atstovai su studentais ir dėstytojais ar mokytojais;
  2. pagal įvairias organizacijos valdymo sritis: komercija, finansai, personalas ir kt.;
  3. pagal grupes: šeimos komanda ir kt.;
 3. komandinis dalyvavimas bus vertinamas aukštesniais balais.

Olimpiados etapai, užduotys ir datos:

 1. "QUALITY & ENTREPRENEURSHIP". Neribotas skaičius komandų varžosi verslo simuliacinėje aplinkoje Simformer. Į Nacionalinį atrankos etapą atrenkama 15 komandų. Vertinimo kriterijai: sukurto verslo apyvarta, pelningumas, turtas. Atrinktų komandų nariai nuotoliniu būdu laiko kokybės vadybos testą. Pirmas etapas vyks 2016.03.4-5 d. (ĮVYKO)
 2. Nacionalinė atranka "SUSTAINABLE BUSINESS". Komandos, laimėjusios pirmą etapą, vysto savo verslą simuliacinėje aplinkoje Simformer. Kiekvienas dalyvis privalo atlikti testą, sudarytą remiantis kokybės vadybos principais. Atrenkamos tik geriausius rezultatus pasiekusios komandos, kurios dalyvauja tarptautiniame etape ir varžosi su kitų šalių nugalėtojais. Atrinktų komandų nariai nuotoliniu būdu laiko nacionalinį verslumo ir kokybės vadybos testą. Nacionalinė atranka vyks 2016.04.08 d. (ĮVYKO)
 3. Tarptautinė atranka. Dalyviai, laimėję nacionalinę atranką, dalyvauja tarptautiniame lygyje. Kiekvienas dalyvis privalo atlikti testą, kuris bus sudarytas Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos ekspertų. Testo užduotys bus paremtos EFQM verslo tobulumo, kokybės vadybos principais bei teorija. Laimėtojai bus skelbiami pagal testo rezultatus. Dalyviai, surinkę ne mažiau 80 % iš testo, dalyvauja paskutiniame etape "Grand Prix". Tarptautinė atranka vyks 2016.04.22 d. (ĮVYKO)
 4. "Grand Prix". Šiame etape nugalėtojai vyksta atstovauti savo šaliai tarptautiniu mastu. "Grand Prix" vyks 2016 m. birželio paskutinę savaitę.

Olimpiados organizatoriai:

 • Regionuose - koordinacinis komitetas: Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA), Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), VU tarptautinė verslo mokykla (VU TVM). Olimpiada vyks nuotoliniu būdu ir nurodytuose miestuose:
  • Rytų Lietuva - Vilnius (VU Ekonomikos fakultetas);
  • Žemaitija - Klaipėda;
  • Šiaurės Lietuva - Šiauliai (Šiaurės Lietuvos kolegija);
  • Centrinė Lietuva - Kaunas;
  • Pietų Lietuva - Alytus (Alytaus kolegija) ir Marijampolė (Marijampolės kolegija).
 • Lietuvoje - organizacinis komitetas: LKVIA, VU, VGTU, VU TVM.
 • Užsienyje: Organizacinis komitetas: Tarptautinė kokybės profesionalų gildija.

Kontaktai pasiteiravimui ir registracijai:

Gintarė Serafinaitė, el.p. info@qualityassociation.lt, tel. +370 628 55983.

Dokumentai:

 1. Olimpiados tvarka + registracijos forma
 2. Metodinė medžiaga + užduočių pavyzdžiai