Konsultacijos

LAQM KONSULTACIJOS

LAQM nariai teikia ekspertines konsultacijas šiais klausimais:

 • Kokybės vadybos standartų ar jų pagrindinių principų taikymas, sertifikavimas ir nauda įmonėms
 • Kokybės vadybos ir vadybos kokybės standartai: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, ISO31000, ISO45001,ISO37001, ISO50001, NATO AQAP, EFQM
 • Kokybės samprata verslo ir mokslo aplinkoje: kas yra kokybė, kaip ją suprasti, matuoti, vertinti ir gerinti
 • Organizacijos procesų identifikavimas, vaizdavimas, matavimas ir priežiūra
 • Procesų standartizavimas, procesų diagramos ir aprašai. Procesinis valdymas. Procesų efektyvinimas 
 • Lyderystės nauda ir būtinybė kokybės vadyboje ar vadybos kokybėje, organizacijos sėkmės garanto know-how
 • Rizikos vertinimas organizacijos procesuose: kas yra rizika, kaip ją atpažinti, vertinti, valdyti
 • Standartai: kur pasitarnauja, o kur suvaržo?
 • Planavimas ir rodikliai: kiek ir kokius rodiklius įmonei optimalu ir naudinga nustatyti, matuoti ir stebėti siekiant pelno ir veiklos gerinimo?
 • Kas yra kokybės vadybos sistema?
 • Kokybės vadybos sistemos auditas: kas, kada, kaip
 • Procesų ir rizikų valdymo, sistemų kūrimo ekspertai - teikiamos rekomendacijos įmonių vidaus ir išorės procesams, siekiant mažinti / išvengti rizikų dėl COVID-19
 • Strateginis planavimas ir valdymas
 • Tikslų formulavimas
 • Tikslų ir rodiklių kaskadavimas, stebėsenos bei valdymo praktikos
 • Komunikacija (vidinė ir išorinė) apie tikslus ir rodiklius
 • Nuolatinio tobulinimo kultūros (LEAN) diegimas 
 • kt...

Dėl konsultacijų kreiptis: info@laqm.l arba info@qualityassociation.lt