KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

03/06/2023

Gerbiami Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nariai,

Maloniai pranešame jums, kad 2023-04-06 d. 14 val. nuotoliniu būdu vyks Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos veiklos ir finansinės ataskaitų už 2022 m. pristatymo ir tvirtinimo;
  2. Dėl Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos auditoriaus rinkimų;
  3. Dėl Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nario mokesčio dydžio keitimo;
  4. Dėl Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos garbės nario vardo suteikimo doc. dr. Lidijai Kraujalienei;
  5. Kiti einamieji klausimai.

Savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime maloniai prašome patvirtinti registracijos formoje.

Iš anksto registruotis galima iki balandžio 5 d. imtinai. Susirinkime gali dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę asociacijos nariai.