Mokslinė konferencija: "Mokslo, meno ir verslo bendradarbiavimas socialinio kapitalo plėtotės kontekste"

Konferencijos programa:

Laikas Tema Pranešėjai
09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:15 Įžanginis žodis KU rektorato atstovas
10:15 - 10:40 Meno ir verslo bendradarbiavimo galimybės Prof. Valentinas Masalskis, aktorius
10:40 - 11:00 Asociacijos vaidmuo stiprinant mokslo, meno ir verslo bendradarbiavimą Dr. Dalius Serafinas, LKVIA prezidentas
11:00 - 11:20 Klaipėdos universiteto bendradarbiavimas su verslu jūriniame sektoriuje. Pranešimas. Dr. Saulius Gulbinskas, KU Infrastruktūros ir plėtros prorektorius
11:20 - 11:40 Naujadaras kokybės link. Pranešimas. Doc. dr. Stasys Paulauskas, Lietuvos vėjo energetikų asociacijos prezidentas
11:40 - 12:00 Kavos pertraukėlė. Diskusija
12:00 - 12:20 Mokslo ir verslo bendradarbiavimas kultūrinio paveldo tyrimuose. Pranešimas. Pranešimas2. KU BRIAI doktorantė R. Nabažaitė ir prof. habil. dr. V. Žulkus
12:20 - 12:40 Geroji inovacijų kūrimo patirtis ir poreikiai bendradarbiauti su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Pranešimas. Andrius Sutnikas, KMTP komunikacijos vadovas
12:40 - 13:00 Kolegijų potencialas kuriant socialinį kapitalą (geroji praktika + potencialas). Pranešimas. Arūnas Tuzikas, KVK Taikomosios mokslinės veiklos centro vadovas
13:00 - 13:20 Verslo rizikos valdymas įgyvendinant inovacijas. Pranešimas. Oleg Zakabunin, LKVIA Tarybos narys, konsultantas
13:20 - 14:10 Pietų pertrauka
14:10 - 14:40 Europos įmonių tinklas: galimybės technologijų perdavimui. Pranešimas. Mantas Vilys, VšĮ Lietuvos inovacijų centras konsultantas
14:40 - 15:00 Žinių komercinimo galimybių vertinimas: poreikis ir nauda. Pranešimas. Rasa Viederytė, KU Plėtros skyriaus vedėja
15:00 - 15:30 Ar verslas ir mokslas yra pasiruošę bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus? Arminas Varanauskas, asociacijos "Žinių ekonomikos forumas" konsultantas-analitikas
15:30 - 15:55 Verslumo projektų (Inočekiai, startuoliai) geroji patirtis technologijų moksluose. Pranešimas. KU prof. dr. E. Guseinovienė
15:55 - 16:10 Diskusija prie kavos + Socialinio kapitalo formavimo pratimo rezultatų pristatymas

Siūlome, prieš konferenciją, peržiūrėti trumpą filmuką "Verslo ir kultūros partnerystės link".

Mokslo, meno ir verslo bendradarbiavime svarbu yra daug dalykų - idėjos, ištekliai, infrastruktūra, valstybės parama, tačiau svarbiausias veiksnys yra žmogus, jo nuostatos, jo motyvacija, jo tikėjimas. Socialinis kapitalas apima santykius, nuostatas vertybes, kurie nukreipia žmonių tarpusavio ryšius ekonominės ir socialinės gerovės kūrimui. Šiame kontekste menas kuria asmens ir organizacijos minties laisvės ir originalumo pridėtinės vertės potencialą. Konferencija kviečia diskusijai apie mokslo-meno- verslo sinergiją, kurios dėka formuojasi proveržiui ir inovacijoms aktualūs žmogaus ir organizacijos veiklos modeliai, įgalinantys mokslo verslumą, verslo kūrybiškumą, meno integralumą.

2014 11 26 10:00 - 16:10 val.

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) kartu su Klaipėdos universitetu kviečia dalyvauti konferencijoje "Mokslo, meno ir verslo bendradarbiavimas socialinio kapitalo plėtotės kontekste". Pranešimus skaitys atstovai iš: Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Klaipėdos įmonių atstovai ir Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas Dr. Dalius Serafinas. Konferencija bus jungtinė kartu su Žinių ekonomikos forumu.

Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Konferencijos laikas - 10:00 - 16:00 val.

Konferencijos vieta - KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS, Mažoji Aula (pastatas su bokšteliu ir laikrodžiu), Herkaus Manto g. 84, Klaipėda.

Kontaktas pasiteiravimui dėl konferencijos bei registracijai - Gintarė Serafinaitė, el. p.: info@qualityassociation.lt; tel.: +370 521 53487.

*Konferencija iš dalies finansuojama Klaipėdos universitete įgyvendinamo projekto "Klaipėdos universiteto MTEP rezultatų komercinimo plėtros galimybių įvertinimas" lėšomis. Projekto įgyvendinimą prižiūrinti agentūra - MITA.Informacija talpinama ir mūsų Facebook paskyroje.