Visuotinis narių susirinkimas ir Tarybos rinkimai, 2017.02.09, Kaunas

Visi asociacijos nariai yra kviečiami dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime, kurio metu vyks Tarybos rinkimai!

Data: 2017 m. vasario 9 d.

Laikas: 14.00 - 17.00 val.

Vieta: KTU Centriniai rūmai (402 salė) - Donelaičio g. 73, Kaunas.

Anketa, norintiems pretenduoti į Tarybą.

Anketą privaloma užpildyti iki 2017 m. sausio 19 d. IMTINAI.

Taryba:

  • sprendžia dėl priėmimo į asociacijos narius;
  • sprendžia dėl asociacijos lėšų ir turto panaudojimo;
  • sprendžia strateginius asociacijos uždavinius;
  • nustato prioritetines asociacijos veiklos sritis, tikslus ir uždavinius bei įsitraukia į jų įgyvendinimą.

Pretenduojantis į Tarybos narius:

  • įsipareigoja vadovautis patvirtintu Veiklos kodeksu;
  • patvirtina, kad Taryba bus aktyvi ir veikli;
  • užtikrina, kad Tarybos veikla bus atvira asociacijos nariams;
  • pasižada dėti visas pastangas, kad Tarybos veikla atitiktų asociacijos narių poreikius.

Jei kiltų papildomų klausimų, kreipkitės: info@qualityassociation.lt.